Digitale hordeloop 

TON & teu

Twee derde van de bedrijven in de logistiek heeft de digitale organisatie niet op orde. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Digitale Transitie Logistiek’ van onderzoeksbureau Markteffect van afgelopen januari. Een gebrekkige organisatie beperkt bedrijven om adequaat in te spelen op onverwachte gebeurtenissen en proactief verbeteringen aan te bieden aan opdrachtgevers.

Opmerkelijk is dat de sector zelf niet overtuigd hoeft te worden van het grote belang van een goede digitale infrastructuur. Driekwart van de respondenten geeft aan digitalisering voor hun bedrijf belangrijk tot zeer belangrijk te vinden. Werk aan de winkel dus.

Het belang van digitalisering wordt benadrukt in het recente rapport ‘Evolution to Revolution’ van MHI Deloitte. Volgens de onderzoekers staat een flinke versnelling van de digitale strategie voor de deur. Zo geeft 78% van de deelnemers aan dat forse verstoringen van de keten de behoefte aan digitale informatie sterk vergroten. Recent deden zich grote verstoringen voor, zoals tijdens de coronacrisis, en nu opnieuw als gevolg van oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland. In crisistijden is accurate digitale informatie de basis om goed te kunnen laveren.

De komst van het 5G-netwerk jaagt innovatie op het gebied van robotisering en automatisering in distributiecentra verder aan. Het MHI Deloitte-rapport stelt dat het gebruik van robots de komende vijf jaar stijgt van 28% naar 79%. Sensortechnologie en digitale identificatie, zoals ‘radio-frequency identification’, stijgt van 31% naar 84%. Ook digital twin-technologie – het maken van digitale replica’s van productieprocessen – wat nu al wordt ingezet in de industrie- en bouwsector, gaat in de logistiek gebruikt worden.

Als laatste noem ik dat digitalisering een belangrijke rol speelt in de energietransitie. Moderne technologie geeft inzicht in CO2-uitstoot en biedt oplossingen voor de inzet van transportmiddelen en het verhogen van de beladingsgraad. De extreem gestegen energieprijzen geven aanleiding om de inzichten samen met opdrachtgevers te vertalen naar efficiëntere ketens.

Enkele redenen die de bedrijven in het Markteffect-onderzoek noemden waarom ze de digitale infrastructuur wel degelijk een belangrijk thema vinden, zijn efficiënter werken en een beter inzicht in kosten en rendement. Naar mijn mening is het belangrijkste argument echter: relevant blijven voor de toekomst. Of andersom: nu niet digitaal transformeren betekent géén toekomst. Dat veel bedrijven toch achterblijven, is het gevolg van een gebrek aan tijd, te hoge kosten en het ontbreken van kennis en vaardigheden van het personeel om digitaal te werken. De webinars tijdens de onlangs gehouden Week van de Digitalisering, georganiseerd door TLN en Evofenedex, kunnen bedrijven op weg helpen.

Aansluiting op de digitale infrastructuur is onontbeerlijk voor de toekomst van bedrijven in de logistiek. Het groot aantal IT-stands op de vorige week gehouden Multimodaal Transport Expo bevestigt dit. Tegelijk levert het nieuwe risico’s op, zoals de kans op een cyberaanval. Hacks bij Maersk, FedEx en Bakker Logistiek een jaar geleden staan nog helder op ons netvlies.

Uit het rapport ‘Cyberdreiging zet ondernemers aan tot maatregelen’ van ABN AMRO (april 2022) blijkt dat het percentage bedrijven dat te maken heeft gehad met cybercriminaliteit fors is gestegen. Was dit vorig jaar nog 29% van alle ondervraagden, begin dit jaar – dus nog voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne – was dat 45%. Het grootbedrijf zag zelfs een stijging van 41% naar 63%. Logistieke dienstverleners zijn uiterst kwetsbaar voor hacks omdat deze het logistieke proces kunnen vertragen of zelfs geheel kunnen stopzetten, met verlies van waardevolle informatie en goederen tot gevolg.

Ondanks een bescheiden stijging in risicoperceptie geven ondernemers aan dat ze dit onderkennen en zich verder gaan wapenen tegen cybercriminaliteit. Dat is goed nieuws, want het hoort bij digitaal leiderschap.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Digitale hordeloop | NT

Digitale hordeloop 

TON & teu

Twee derde van de bedrijven in de logistiek heeft de digitale organisatie niet op orde. Dit blijkt uit het onderzoek ‘Digitale Transitie Logistiek’ van onderzoeksbureau Markteffect van afgelopen januari. Een gebrekkige organisatie beperkt bedrijven om adequaat in te spelen op onverwachte gebeurtenissen en proactief verbeteringen aan te bieden aan opdrachtgevers.

Opmerkelijk is dat de sector zelf niet overtuigd hoeft te worden van het grote belang van een goede digitale infrastructuur. Driekwart van de respondenten geeft aan digitalisering voor hun bedrijf belangrijk tot zeer belangrijk te vinden. Werk aan de winkel dus.

Het belang van digitalisering wordt benadrukt in het recente rapport ‘Evolution to Revolution’ van MHI Deloitte. Volgens de onderzoekers staat een flinke versnelling van de digitale strategie voor de deur. Zo geeft 78% van de deelnemers aan dat forse verstoringen van de keten de behoefte aan digitale informatie sterk vergroten. Recent deden zich grote verstoringen voor, zoals tijdens de coronacrisis, en nu opnieuw als gevolg van oorlog in Oekraïne en de sancties tegen Rusland. In crisistijden is accurate digitale informatie de basis om goed te kunnen laveren.

De komst van het 5G-netwerk jaagt innovatie op het gebied van robotisering en automatisering in distributiecentra verder aan. Het MHI Deloitte-rapport stelt dat het gebruik van robots de komende vijf jaar stijgt van 28% naar 79%. Sensortechnologie en digitale identificatie, zoals ‘radio-frequency identification’, stijgt van 31% naar 84%. Ook digital twin-technologie – het maken van digitale replica’s van productieprocessen – wat nu al wordt ingezet in de industrie- en bouwsector, gaat in de logistiek gebruikt worden.

Als laatste noem ik dat digitalisering een belangrijke rol speelt in de energietransitie. Moderne technologie geeft inzicht in CO2-uitstoot en biedt oplossingen voor de inzet van transportmiddelen en het verhogen van de beladingsgraad. De extreem gestegen energieprijzen geven aanleiding om de inzichten samen met opdrachtgevers te vertalen naar efficiëntere ketens.

Enkele redenen die de bedrijven in het Markteffect-onderzoek noemden waarom ze de digitale infrastructuur wel degelijk een belangrijk thema vinden, zijn efficiënter werken en een beter inzicht in kosten en rendement. Naar mijn mening is het belangrijkste argument echter: relevant blijven voor de toekomst. Of andersom: nu niet digitaal transformeren betekent géén toekomst. Dat veel bedrijven toch achterblijven, is het gevolg van een gebrek aan tijd, te hoge kosten en het ontbreken van kennis en vaardigheden van het personeel om digitaal te werken. De webinars tijdens de onlangs gehouden Week van de Digitalisering, georganiseerd door TLN en Evofenedex, kunnen bedrijven op weg helpen.

Aansluiting op de digitale infrastructuur is onontbeerlijk voor de toekomst van bedrijven in de logistiek. Het groot aantal IT-stands op de vorige week gehouden Multimodaal Transport Expo bevestigt dit. Tegelijk levert het nieuwe risico’s op, zoals de kans op een cyberaanval. Hacks bij Maersk, FedEx en Bakker Logistiek een jaar geleden staan nog helder op ons netvlies.

Uit het rapport ‘Cyberdreiging zet ondernemers aan tot maatregelen’ van ABN AMRO (april 2022) blijkt dat het percentage bedrijven dat te maken heeft gehad met cybercriminaliteit fors is gestegen. Was dit vorig jaar nog 29% van alle ondervraagden, begin dit jaar – dus nog voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne – was dat 45%. Het grootbedrijf zag zelfs een stijging van 41% naar 63%. Logistieke dienstverleners zijn uiterst kwetsbaar voor hacks omdat deze het logistieke proces kunnen vertragen of zelfs geheel kunnen stopzetten, met verlies van waardevolle informatie en goederen tot gevolg.

Ondanks een bescheiden stijging in risicoperceptie geven ondernemers aan dat ze dit onderkennen en zich verder gaan wapenen tegen cybercriminaliteit. Dat is goed nieuws, want het hoort bij digitaal leiderschap.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement