Gapend gat (commentaar)

subsidie e-trucks

Met de publicatie van de nieuwe Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) weten transportondernemers eindelijk waar zij aan toe zijn. De regeling moet de investeringen in elektrische trucks een flinke zet in de rug geven. De vraag is echter of dat gaat lukken. De geldpot is veel te klein om de verduurzaming echt van de grond te krijgen.

Tot en met 2024 komt ruim 40 miljoen euro beschikbaar. Dit jaar gaat het om een relatief bescheiden potje van 13,5 miljoen euro. Grote bedrijven kunnen in totaal via de subsidie een belastingvoordeel tot 40% van de meerkosten ten opzichte van een dieseltruck vergoed krijgen. Al met al is er de komende jaren geld om vijfhonderd elektrische trucks op de weg te zetten, heeft TLN berekend. Tegelijkertijd heeft het kabinet de ambitie dat het emissievrije wagenpark de komende jaren groeit naar duizend trucks. Er ligt dus nog een gapend gat tussen wat er met de beschikbare middelen mogelijk is en het doel van het kabinet.

De verdeling van de aanschafpremies gaat volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Hoewel dat bij de meeste subsidieregelingen het geval is, doet het kabinet daarmee geen recht aan de omvang van de opgave waar de sector voor staat. De steun zou ruimhartig beschikbaar gesteld moeten worden voor alle wegvervoerders die de door Den Haag gewenste omslag naar duurzaam transport willen maken. Het is nu de vraag wat er gebeurt met ondernemers die meer tijd nodig hebben om hun investeringsplan uit te tekenen. Het antwoord luidt waarschijnlijk dat zij straks achter het net vissen.

Den Haag werkt nog aan het budget voor de subsidies na 2024. Het verdient aanbeveling om eens te bekijken hoe de Duitsers dit aanpakken. Bij onze oosterburen krijgen vervoerders 80% van de meerkosten van een e-truck ten opzichte van een diesel gecompenseerd, waardoor de business case voor ondernemers een stuk aantrekkelijker is dan in Nederland. Om een gelijk speelveld te creëren, zou ons land ook die kant op moeten bewegen. Tijdens de afgelopen Multimodaal Transport Expo waarschuwde voorzitter Philippe Degraef van de Belgische transportkoepel Febetra al, dat een meer uniform Europees beleid nodig is om te voorkomen dat de stadsdistributie straks wordt uitgevoerd door buitenlandse trucks. Hoewel de stimuleringsmaatregelen in België nog een stuk kariger zijn dan in Nederland, moeten we ook hier ervoor waken dat ‘onze eigen’ transporteurs niet achterop raken ten opzichte van het buitenland.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Gapend gat (commentaar) | NT

Gapend gat (commentaar)

subsidie e-trucks

Met de publicatie van de nieuwe Aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET) weten transportondernemers eindelijk waar zij aan toe zijn. De regeling moet de investeringen in elektrische trucks een flinke zet in de rug geven. De vraag is echter of dat gaat lukken. De geldpot is veel te klein om de verduurzaming echt van de grond te krijgen.

Tot en met 2024 komt ruim 40 miljoen euro beschikbaar. Dit jaar gaat het om een relatief bescheiden potje van 13,5 miljoen euro. Grote bedrijven kunnen in totaal via de subsidie een belastingvoordeel tot 40% van de meerkosten ten opzichte van een dieseltruck vergoed krijgen. Al met al is er de komende jaren geld om vijfhonderd elektrische trucks op de weg te zetten, heeft TLN berekend. Tegelijkertijd heeft het kabinet de ambitie dat het emissievrije wagenpark de komende jaren groeit naar duizend trucks. Er ligt dus nog een gapend gat tussen wat er met de beschikbare middelen mogelijk is en het doel van het kabinet.

De verdeling van de aanschafpremies gaat volgens het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Hoewel dat bij de meeste subsidieregelingen het geval is, doet het kabinet daarmee geen recht aan de omvang van de opgave waar de sector voor staat. De steun zou ruimhartig beschikbaar gesteld moeten worden voor alle wegvervoerders die de door Den Haag gewenste omslag naar duurzaam transport willen maken. Het is nu de vraag wat er gebeurt met ondernemers die meer tijd nodig hebben om hun investeringsplan uit te tekenen. Het antwoord luidt waarschijnlijk dat zij straks achter het net vissen.

Den Haag werkt nog aan het budget voor de subsidies na 2024. Het verdient aanbeveling om eens te bekijken hoe de Duitsers dit aanpakken. Bij onze oosterburen krijgen vervoerders 80% van de meerkosten van een e-truck ten opzichte van een diesel gecompenseerd, waardoor de business case voor ondernemers een stuk aantrekkelijker is dan in Nederland. Om een gelijk speelveld te creëren, zou ons land ook die kant op moeten bewegen. Tijdens de afgelopen Multimodaal Transport Expo waarschuwde voorzitter Philippe Degraef van de Belgische transportkoepel Febetra al, dat een meer uniform Europees beleid nodig is om te voorkomen dat de stadsdistributie straks wordt uitgevoerd door buitenlandse trucks. Hoewel de stimuleringsmaatregelen in België nog een stuk kariger zijn dan in Nederland, moeten we ook hier ervoor waken dat ‘onze eigen’ transporteurs niet achterop raken ten opzichte van het buitenland.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement