De Nederlandse havenbeheerder legt 75 miljoen euro op tafel en krijgt behalve het minderheidsbelang zeggenschap in de directie en de raad van toezicht. Pecém verwerkte vorig jaar zestien miljoen ton lading en groeide volgens HbR de afgelopen tien jaar gemiddeld met 22% per jaar. De havenbeheerder verwacht dat de overslag in 2030 rond de 45 miljoen ton per jaar zal liggen.

Weerstand

In de Rotterdamse gemeenteraad bestaat weerstand tegen de participatie, die eerder al werd goedgekeurd door de de gemeente in zijn rol van aandeelhouder (70%) van het Havenbedrijf en het Rijk (30%). In een fel debat met wethouder Adriaan Visser (D66) wezen verschillende raadsleden op de corruptie-problemen en de politiek gespannen situatie in Brazilië. Visser wimpelde de kritiek af met het argument dat de raad niet gaat over het toezicht op het Havenbedrijf, maar het college van B en W.

Het Havenbedrijf verdedigde het beleid om in andere havens te investeren met het argument dat zulke participaties bijdragen aan de reputatie en bekendheid van Rotterdam als grootste haven van Europa. Die zouden ook leiden tot het ‘binden’ van goederenstromen.

Bovendien gaat het volgens de havenbeheerder om rendabele investeringen. Dit jaar wordt een dividend van acht miljoen euro verwacht op de buitenlandse deelnemingen. Sohar in Oman is daarvan nu nog veruit de belangrijkste.

Strategische ligging

HbR verwacht dat de definitieve participatieovereenkomst voor het einde van het jaar wordt afgerond. Castelein laat vanuit Brazilië optekenen dat de deelname in Pecém ‘een mooie kans is’. ‘De haven kan door zijn strategische ligging uitgroeien tot logistiek en industrieel knooppunt van Noordoost-Brazilië.

Dat biedt kansen voor internationale handelsstromen en investeringen vanuit Europa’, aldus Castelein. Van Braziliaanse zijde werd de overeenkomst getekend door de gouverneur van Ceará, Camilo Santana.

Topman van Hbr Allard Castelein met de gourvernour van de regio Ceará: