Ter Haak Beheer diep in het rood

Amsterdam

De Amsterdamse Havengroep van Ter Haak leed in 2019 een netto-verlies van 5,7 miljoen euro op een licht stijgende omzet (+1,8%) van 9,9 miljoen euro.

Dat blijkt uit het laatste gedeponeerde jaarverslag van holdingmaatschappij  Ter Haak Beheer van de inmiddels 68-jarige Richard Ter Haak. Door het forse verlies (in 2018 was er nog een winst van 3 miljoen euro) steeg het negatief groepsvermogen in het boekjaar naar 7,3 miljoen euro.

Het negatieve resultaat over 2019 werd vooral veroorzaakt door de in de jaarrekening opgevoerde kostenpost ‘overige bedrijfskosten’. Die opgevoerde kosten stegen van 500.000 euro naar van 8,3 miljoen euro. Nergens in het jaarverslag, waarvoor overigens geen externe accountantsverklaring is afgegeven, wordt verder deze post nader toegelicht.

USA-terminal

Richard Ter Haak verkocht in het voorjaar van 2020, dus buiten het verslagjaar, zijn kernactiviteit, United Stevedores Amsterdam, en binnenvaartbedrijf BCA IntermodaI via een ‘activa/passiva transactie’ aan TMA Logistics. Dat was volgens de havenondernemer gedaan om de ‘continuïteit van deze activiteiten’ te kunnen garanderen. Tevens verhuisde de activiteiten van dochterbedrijf CSA (containerrepair) naar het bedrijf Cbox Containers van zoon Michael ter Haak.

Hij voegde er destijds aan toe dat de overname van de overslagactiviteiten in de Amsterdamse haven niet betekent dat Ter Haak Beheer, ophoudt te bestaan. Zo waren er er nog de overslagbedrijven CSY in IJmuiden en CTB (Beverwijk). CSY is inmiddels ook overgenomen door TMA, terwijl CTB is gesloten,

Schuldeisers

Vorig jaar vocht Ter Haak tevens een groot aantal rechtszaken uit met schuldeisers, waaronder het Rotterdamse kraanverhuurbedrijf Peinemann, over uitstaande schulden van in totaal zo’n 8 miljoen euro van de Amsterdamse havenondernemer. Of het hier gaat om hetzelfde bedrag dat in de jaarrekening van 2019 is afgeboekt onder de post overige bedrijfskosten is niet duidelijk.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Ter Haak Beheer diep in het rood | NT

Ter Haak Beheer diep in het rood

Amsterdam

De Amsterdamse Havengroep van Ter Haak leed in 2019 een netto-verlies van 5,7 miljoen euro op een licht stijgende omzet (+1,8%) van 9,9 miljoen euro.

Dat blijkt uit het laatste gedeponeerde jaarverslag van holdingmaatschappij  Ter Haak Beheer van de inmiddels 68-jarige Richard Ter Haak. Door het forse verlies (in 2018 was er nog een winst van 3 miljoen euro) steeg het negatief groepsvermogen in het boekjaar naar 7,3 miljoen euro.

Het negatieve resultaat over 2019 werd vooral veroorzaakt door de in de jaarrekening opgevoerde kostenpost ‘overige bedrijfskosten’. Die opgevoerde kosten stegen van 500.000 euro naar van 8,3 miljoen euro. Nergens in het jaarverslag, waarvoor overigens geen externe accountantsverklaring is afgegeven, wordt verder deze post nader toegelicht.

USA-terminal

Richard Ter Haak verkocht in het voorjaar van 2020, dus buiten het verslagjaar, zijn kernactiviteit, United Stevedores Amsterdam, en binnenvaartbedrijf BCA IntermodaI via een ‘activa/passiva transactie’ aan TMA Logistics. Dat was volgens de havenondernemer gedaan om de ‘continuïteit van deze activiteiten’ te kunnen garanderen. Tevens verhuisde de activiteiten van dochterbedrijf CSA (containerrepair) naar het bedrijf Cbox Containers van zoon Michael ter Haak.

Hij voegde er destijds aan toe dat de overname van de overslagactiviteiten in de Amsterdamse haven niet betekent dat Ter Haak Beheer, ophoudt te bestaan. Zo waren er er nog de overslagbedrijven CSY in IJmuiden en CTB (Beverwijk). CSY is inmiddels ook overgenomen door TMA, terwijl CTB is gesloten,

Schuldeisers

Vorig jaar vocht Ter Haak tevens een groot aantal rechtszaken uit met schuldeisers, waaronder het Rotterdamse kraanverhuurbedrijf Peinemann, over uitstaande schulden van in totaal zo’n 8 miljoen euro van de Amsterdamse havenondernemer. Of het hier gaat om hetzelfde bedrag dat in de jaarrekening van 2019 is afgeboekt onder de post overige bedrijfskosten is niet duidelijk.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement