Dat zei ceo Allard Castelein van Havenbedrijf Rotterdam bij de toelichting op de resultaten van de eerste helft van het jaar. Enkele maanden geleden noemde de havenbeheerder nog een totaal bedrag van 4,5 miljard euro. Volgens hem is de lijst vooral gegroeid door de toevoeging van een aantal grote projecten om het havencomplex te verduurzamen.

Waterstof

Hij noemde met name waterstof-projecten die essentieel zijn om de haven te kunnen verduurzamen. Door de huidige wettelijke beperkingen van stikstofuitstoot dreigen die in het gedrang te komen. Castelein verwacht dat Rotterdam in de toekomst meer dan twintig miljoen ton waterstof per jaar moet importeren om de havenindustrie CO2-neutraal te kunnen maken. De productie van groene waterstof uit windenergie op de Noordzee komt daar nog bij.

Hij gaat ervan uit in de loop van het jaar aan te kunnen kondigen dat er een begin gemaakt wordt met de aanleg van ‘een waterstof-infrastructuur’ in het havencomplex. Daarnaast wordt onderzocht of er via het bestaande tracé van de oliepijpleiding naar het Chemelot-complex in Limburg en het Roergebied een pijpleiding voor waterstof kan worden aangelegd.

Omgekat

Door de huidige pijpleiding naar het Roergebied gaan jaarlijks tien miljoen ton ruwe olie en vijftien miljoen ton brandstoffen. Castelein: ‘Wij denken dat daar een pijpleiding voor waterstof bij moet komen om dezelfde partnerschappen met industriële partners te kunnen opbouwen’. Hij sloot niet uit dat een bestaande leiding kan worden ‘omgekat’, oftewel geschikt gemaakt wordt voor het transport van waterstof.

Hij kondigde verder aan dat er veel belangstelling is voor de tweede en derde fase van Porthos, het pijpleidingsysteem voor de afvang en opslag van CO2 van de havenindustrie in de bodem van de Noordzee. Die pijpleiding van Pernis naar de Maasvlakte krijgt een capaciteit van tien miljoen ton per jaar. In de eerste fase gaan Shell, Exxon, Air Liquide en Air Products gezamenlijk 2,4 miljoen ton kooldioxide per jaar via Porthos afvoeren.

Badwater

‘Grote bedrijven ontkomen er niet aan om CO2-afvang te omarmen’, aldus Castelein. Volgens hem is CO2 ‘in de samenleving als water in een bad. Op het moment dat het bad overstroomt zijn we het omslagpunt voorbij en hebben we een groot probleem.’ 

Gevraagd naar de wenselijkheid om CO2 op te slaan in plaats van de uitstoot ervan te voorkomen zei hij ‘niet heel enthousiast te zijn over het idee om kosten te maken om iets onder de grond te stoppen, waar je verder weinig mee doet’. ‘Maar’, aldus de haventopman, ‘we kunnen niet zonder ccs (carbon capture and storage, red.). Ik ken geen enkel rapport dat laat zien dat we de klimaatdoelstellingen gaan halen zonder ccs.’

Subsidie

Volgens de huidige planning kunnen de eerste vier bedrijven vanaf 2024 afgevangen CO2 via Porthos onder de grond opslaan. Ze krijgen daarvoor subsidie uit een fonds dat oorspronkelijk bedoeld was om de productie van groene stroom te bevorderen (SDE++). Aanvankelijk zag het ernaar dat daar twee miljard euro belastinggeld mee was gemoeid, maar door de prijsstijging van CO2-emissierechten staat de teller inmiddels op één miljard. Castelein gaat ervan uit dat dit bedrag verder zal afnemen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement