Die heet LOHC Logistix, wat staat voor liquid organic hydrogen carrier. Dat is een techniek om waterstof chemisch te binden, in dit geval met benzyltolueen. Dat kan in vloeibare vorm of een pasta. Op die manier kan waterstof bij omgevingstemperatuur en -druk worden vervoerd en opgeslagen.

Daarmee worden technische problemen bij de toepassing van waterstof deels ondervangen. Om zuiver waterstof in vloeibare vorm te kunnen vervoeren en op te slaan, moet het gekoeld worden tot minus 253 graden Celcius, slechts twintig graden boven het absolute nulpunt. Ook moeten leidingen en opslagtanks een extreem hoge druk kunnen weerstaan, wat ze zeer duur maakt.

Volgens Vopak kan benzyltolueen worden behandeld als een fossiele vloeibare brandstof binnen bestaande infrastructuur, tankwagens en voertuigen bij omgevingsdruk en -temperatuur. ‘Daardoor is de stof ‘een natuurlijke fit met de huidige haveninfrastructuur en de vloot van schepen, treinwagons en tankwagens’, aldus het tankopslagbedrijf.

Rotterdam en Dormagen

De twee bedrijven hebben zich ‘financieel gecommitteerd’ om zowel in Rotterdam als in het Duitse Dormagen fabrieken te bouwen voor de opslag van waterstof in benzyltolueen en het leveren van waterstof. Hydrogenious sloot in 2021 al een overeenkomst met het chemieconcern Eastman voor de productie van benzyltolueen in het Duitse Marl. Vopak heeft in 2019 overigens al een belang van 10% in Hydrogenious genomen.

Vopak zegt niet hoe groot de benodigde investering is en evenmin wanneer de Rotterdamse fabriek operationeel moet zijn, onder verwijzing naar de benodigde vergunningen. Wel zegt de groep dat die in de aanloopfase 1500 kilo waterstof per dag gaat leveren en dat die hoeveelheid daarna opgeschaald wordt. Volgens het bedrijf kan de benzyltolueen na het vrijkomen van de waterstof honderden keren opnieuw worden gebruikt.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement