Raad van State: ‘Uiterlijk in september uitspraak over Porthos’

Uitspraak in juni niet gelukt

De Raad van State (RvS) doet uiterlijk in september uitspraak in de beroepsprocedure tegen de uitvoering van het Rotterdamse Porthos-project voor de afvang en onderzeese opslag van CO2.

porthos-botlek
Foto: Port of Rotterdam

Dat bevestigt een woordvoerder van de Raad, die eigenlijk in juni uitspraak had willen doen. ‘Dat is niet gelukt. We hopen nu daarmee in de zomer te komen, maar uiterlijk in september’, zegt woordvoerder Wendy van der Sluijs.

De afdeling bestuursrechtspraak van de RvS deed in november vorig jaar al een tussenuitspraak in de zaak. Daarin maakte de Raad een eind aan de zogenoemde bouwvrijstelling voor de uitstoot van stikstof tijdens de bouwfase van een project. Daardoor sneuvelden in heel Nederland bouwprojecten of lopen die forse vertraging op.

Die uitspraak betekende ook vertraging voor Porthos, maar het gezamenlijke project van Havenbedrijf Rotterdam (HbR), Gasunie en EBN is niet van de baan. Voor het project moet een afzonderlijke beoordeling van de stikstofgevolgen worden gemaakt. Volgens HbR komt er bij de aanleg van het pijpleiding-systeem van de Maasvlakte naar een platform in de Noordzee in totaal 160 ton stikstof vrij.

Vertrekkend topman Allard Castelein zegt in een interview met Nieuwsblad Transport ervan overtuigd te zijn dat het project wordt uitgevoerd: ‘De vraag is niet of Porthos doorgaat, maar wanneer’. Volgens hem zijn er ‘alternatieve routes’ mogelijk als de Raad in de komende einduitspraak geen groen licht geeft.

In dat geval zou Porthos een andere vergunning aan kunnen vragen of het project volgens de zogenoemde ADC-methode laten toetsen, zegt hij. In het laatste geval moet de aanvrager aantonen dat het project van dwingend belang (D) is, dat er geen alternatief (A) is en dat eventuele schade aan de natuur vooraf wordt gecompenseerd (C). Volgens Castelein horen bij die routes ‘andere tijdslijnen’. Concreet betekent dat verdere vertraging. Volgens de huidige planning moet het systeem in 2026 operationeel zijn.

Doelstelling van Porthos is om vijftien jaar lang 2,5 miljoen ton CO2 per jaar van de Rotterdamse havenindustrie af te vangen en die drie kilometer diep onder de Noordzee weg te stoppen. Het project speelt een cruciale rol in de strategie van de haven om uitstootvrij te worden en in het halen van de nationale klimaatdoelstellingen van het kabinet.

Pressiegroep MOB, die het beroep heeft ingesteld, is tegen de opslag van CO2. Die vindt dat de Rotterdamse havenindustrie de uitstoot van CO2 rechtstreeks moet terugdringen en dat opslag ervan de energietransitie vertraagt.

Raad van State: ‘Uiterlijk in september uitspraak over Porthos’ | NT

Raad van State: ‘Uiterlijk in september uitspraak over Porthos’

Uitspraak in juni niet gelukt

De Raad van State (RvS) doet uiterlijk in september uitspraak in de beroepsprocedure tegen de uitvoering van het Rotterdamse Porthos-project voor de afvang en onderzeese opslag van CO2.

porthos-botlek
Foto: Port of Rotterdam

Dat bevestigt een woordvoerder van de Raad, die eigenlijk in juni uitspraak had willen doen. ‘Dat is niet gelukt. We hopen nu daarmee in de zomer te komen, maar uiterlijk in september’, zegt woordvoerder Wendy van der Sluijs.

De afdeling bestuursrechtspraak van de RvS deed in november vorig jaar al een tussenuitspraak in de zaak. Daarin maakte de Raad een eind aan de zogenoemde bouwvrijstelling voor de uitstoot van stikstof tijdens de bouwfase van een project. Daardoor sneuvelden in heel Nederland bouwprojecten of lopen die forse vertraging op.

Die uitspraak betekende ook vertraging voor Porthos, maar het gezamenlijke project van Havenbedrijf Rotterdam (HbR), Gasunie en EBN is niet van de baan. Voor het project moet een afzonderlijke beoordeling van de stikstofgevolgen worden gemaakt. Volgens HbR komt er bij de aanleg van het pijpleiding-systeem van de Maasvlakte naar een platform in de Noordzee in totaal 160 ton stikstof vrij.

Vertrekkend topman Allard Castelein zegt in een interview met Nieuwsblad Transport ervan overtuigd te zijn dat het project wordt uitgevoerd: ‘De vraag is niet of Porthos doorgaat, maar wanneer’. Volgens hem zijn er ‘alternatieve routes’ mogelijk als de Raad in de komende einduitspraak geen groen licht geeft.

In dat geval zou Porthos een andere vergunning aan kunnen vragen of het project volgens de zogenoemde ADC-methode laten toetsen, zegt hij. In het laatste geval moet de aanvrager aantonen dat het project van dwingend belang (D) is, dat er geen alternatief (A) is en dat eventuele schade aan de natuur vooraf wordt gecompenseerd (C). Volgens Castelein horen bij die routes ‘andere tijdslijnen’. Concreet betekent dat verdere vertraging. Volgens de huidige planning moet het systeem in 2026 operationeel zijn.

Doelstelling van Porthos is om vijftien jaar lang 2,5 miljoen ton CO2 per jaar van de Rotterdamse havenindustrie af te vangen en die drie kilometer diep onder de Noordzee weg te stoppen. Het project speelt een cruciale rol in de strategie van de haven om uitstootvrij te worden en in het halen van de nationale klimaatdoelstellingen van het kabinet.

Pressiegroep MOB, die het beroep heeft ingesteld, is tegen de opslag van CO2. Die vindt dat de Rotterdamse havenindustrie de uitstoot van CO2 rechtstreeks moet terugdringen en dat opslag ervan de energietransitie vertraagt.