Porthos gaat onherroepelijk door

Uitspraak Raad van State

Het Porthos-project voor de afvang en opslag van CO2 uit de Rotterdamse haven mag doorgaan. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een onherroepelijke uitspraak in deze zaak bepaald.

Porthos
Foto: Porthos

De rechter heeft bezwaarmaker MOB van milieu-activist Johan Vollenbroek in het ongelijk gesteld. Die verzet zich tegen het geruchtmakende project omdat er bij de bouw ervan ongeveer 160 ton stikstof vrijkomt. MOB voerde aan dat Natura 2000-gebieden in de omgeving schade zouden ondervinden van stikstofneerslag.

Volgens de voorzitter van de rechtbank, Bart-Jan van Ettekove, is daarvan geen sprake. De vergunningverleners, de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (RVO), hebben volgens hem ‘met de juiste uitgangspunten en diepgravend’ aangetoond dat daarvan geen sprake is.

Porthos kan nu verder met de aanleg van het ongeveer een half miljard euro kostende pijpleidingssysteem, dat in 2026 klaar moet zijn. Doel ervan is om vijftien jaar lang 2,5 miljoen ton CO2 van Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell af te vangen en in de Noordzeebodem op te slaan.

Porthos gaat onherroepelijk door | NT

Porthos gaat onherroepelijk door

Uitspraak Raad van State

Het Porthos-project voor de afvang en opslag van CO2 uit de Rotterdamse haven mag doorgaan. Dat heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een onherroepelijke uitspraak in deze zaak bepaald.

Porthos
Foto: Porthos

De rechter heeft bezwaarmaker MOB van milieu-activist Johan Vollenbroek in het ongelijk gesteld. Die verzet zich tegen het geruchtmakende project omdat er bij de bouw ervan ongeveer 160 ton stikstof vrijkomt. MOB voerde aan dat Natura 2000-gebieden in de omgeving schade zouden ondervinden van stikstofneerslag.

Volgens de voorzitter van de rechtbank, Bart-Jan van Ettekove, is daarvan geen sprake. De vergunningverleners, de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (RVO), hebben volgens hem ‘met de juiste uitgangspunten en diepgravend’ aangetoond dat daarvan geen sprake is.

Porthos kan nu verder met de aanleg van het ongeveer een half miljard euro kostende pijpleidingssysteem, dat in 2026 klaar moet zijn. Doel ervan is om vijftien jaar lang 2,5 miljoen ton CO2 van Air Liquide, Air Products, ExxonMobil en Shell af te vangen en in de Noordzeebodem op te slaan.