Volgens de belangenorganisatie, goed voor 50% van railgoederenvervoer in Duitsland, is het geld in strijd met EU-mededingingsrecht aangezien de miljarden alleen gebruikt worden om de kapitaalpositie aan het staatsbedrijf te versterken, waaronder het zwaar verlieslatend vrachtdivisie DB Cargo. De overige private spelers in het Duitse railgoederenvervoer blijven verstoken van financiële hulp, schrijft de belangenorganisatie.

Concurrentievervalsing

NEE, dat 70, deels internationale leden telt, waarschuwt verder in brief dat de steun een ‘ongehoorde concurrentievervalsing’ betekent voor de achterban en ‘niet onbeantwoord’ mag blijven. De belangenbehartiger vraagt de Europese Commissie dan ook om harde voorwaarden te stellen aan de goedkeuring van de staatssteun. Het sluit verdere juridische stappen tegen de kapitaalinjectie niet uit als die voorwaarden uitblijven.

NEE wijst er tevens op dat de overheid met de staatssteun indirect de verliezen van DB Cargo compenseert en daardoor het railgoederenbedrijf op kosten van de Duitse belastingbetaler onder de gangbare marktprijs lading kan aantrekken. Dat is geen goede zaak om het railgoederenvervoer en de modal shift in Europa financieel gezond te krijgen, aldus de belangenorganisatie.

Verkeerde investeringen

De Duitse Rekenkamer had eerder al kritiek geuit op de regeringsplannen om miljarden te stoppen in DB en wees erop dat met de staatssteun het oude beleid ‘van verkeerde investeringen’ van de afgelopen jaren dreigt te worden voortgezet. Volgens de Rekenkamer moeten ‘de aanhoudende verliesposten van Deutsche Bahn’ in bijvoorbeeld het railgoederenvervoer eerst worden aangepakt voordat er meer geld in het spoorbedrijf wordt gestoken.

DB Cargo leverde het moederconcern de afgelopen vijf jaar een verlies op van meer dan 1 miljard euro. Voor dit jaar dreigt een nieuw historisch verlies. De vrachtdochter van DB sloot de eerste helft van dit jaar af met een negatief resultaat voor belastingen 352 miljoen euro, 220% meer dan in 2019. Daarmee lijkt DB Cargo op weg om het laatste recordverlies van bijna een half miljard euro uit 2019 ruimschoots te passeren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement