Dat meldt de Gelderlander op basis van provinciale stukken. Provinciale Staten moeten volgende week een beslissing nemen over de extra kosten. Volgens het dagblad bleek tijdens een eerste overleg dat het voorstel waarschijnlijk op een ruime meerderheid in het provinciale parlement kan rekenen. De Gelderse gedeputeerde Christianne van der Wal (VVD) zegt dat de extra investering noodzakelijk is en dat het geld nodig is voor grondaankoop, aanleg en inpassingskosten, en voor kosten die moeten worden gemaakt bij een gang naar de Raad van State. Zij waarschuwt ervoor dat het bedrag mogelijk nog verder kan oplopen als de rekening van ProRail voor het aansluiten van de terminal op de Betuweroute hoger uitvalt dan voorzien.

Protestbeweging

De protestbeweging Overbetuwe Overbelast zegt verbijsterd te zijn dat op het laatste moment een kostenstijging van meer dan 50% opduikt. Ze wijst erop dat dit buiten de drie jaar geleden vastgestelde bandbreedte valt waarin de kosten maximaal zouden mogen oplopen tot zestig miljoen euro. De pressiegroep voelt zich overvallen en spreekt van onbehoorlijk bestuur.

De provincie zegt dat de omgeving over de kostenstijging is geïnformeerd via een persbericht over de bouw van een nieuw viaduct over de A15, wat samenhangt met de nieuwe terminal, en via de projectwebsite. Een woordvoerder van de provincie zegt dat het gaat om de eerste volledige begroting van het project en dat de hoogte van het bedrag wel binnen de marges van de eerste berekeningen valt.

Het provinciebestuur heeft grote verwachtingen van het project en stelt dat het de Gelderse economie een stevige impuls zal geven. Tegenstanders bestrijden dat en stellen dat de terminal alleen maar overlast en nauwelijks economische waarde zal opleveren.

Valburg

De provincie stemde drie jaar geleden in met de aanleg van een terminal die tot 90.000 containers per jaar mag overslaan. Indertijd werden de kosten van de benodigde infrastructuur nog op ruim dertig miljoen euro geschat. De faciliteit komt op het grondgebied van de gemeente Overbetuwe, die aanvankelijk tegen de komst van de terminal was. Na de toezegging van  de provincie om de verkeers- en geluidsoverlast te beperken, stemde de gemeenteraad alsnog in.

Het project staat al decennia op de politieke agenda. Het maakte als Multimodaal Transport Centrum Valburg deel uit van de oorspronkelijke plannen voor de Betuweroute, maar werd daar uit kostenoverwegingen uit geschrapt. In een later stadium is nog gepoogd het project als Container Uitwisselpunt (CUP) of als Rail Opstappunt (ROP) door te zetten, maar ook die pogingen strandden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement