Als de wet er komt, valt de spoorbeheerder direct onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Op deze manier verwacht het ministerie ProRail beter te kunnen aansturen, wat zou moeten leiden tot beter functioneren van de spoorbeheerder. Janssen denkt echter dat dit niet het geval zal zijn.

Wat verwachten jullie met jullie brief aan de Tweede Kamer te bereiken?

Wij zijn de ondernemersvereniging die de bedrijven in de mainport Rotterdam vertegenwoordigen. Dat zijn vele ondernemers die gebruik maken van het spoor. En wij vinden, samen met nog een aantal andere partijen, het plan om ProRail om te vormen tot een zbo een slecht stuk regelgeving. Wij vinden dat het beter kan. Dat kan door de huidige situatie, waarin ProRail wel gericht blijft op het verbeteren van zijn prestaties, te handhaven. Maar het zou misschien ook op een andere manier kunnen. De Tweede Kamer gaat de wetgeving nu inhoudelijk behandelen. Zij kunnen de wet terugsturen, amenderen, noem maar op. De Kamer kan van alles doen. En wij vinden het heel relevant dat dat gaat gebeuren omdat wij de regelgeving op een aantal terreinen onvoldoende vinden.

En om welke terreinen gaat dat dan?

Ten eerste vinden we dat het heel erg geschreven is vanuit de Rijksoverheid. Met name op allerlei ambtelijke, interne vraagstukken, zoals: hoe regel je de planning en control. We vinden dat er veel te weinig ruimte is voor dialoog met de stakeholders. De interactie tussen de gebruikers van het spoor en ProRail zelf vinden we echt heel onvoldoende. Daarnaast vinden we, dat we al het geld dat besteed wordt aan deze wet- en regelgeving veel beter kunnen besteden, namelijk aan de performance van ProRail. We denken dat het helemaal niet nodig is om een zbo te vormen.

Jullie zeggen ook dat jullie te weinig in de gesprekken naar het wetsvoorstel toe betrokken zijn. Hoe zijn die gesprekken dan verlopen?

Wij zijn maar heel beperkt geconsulteerd. We hebben bovendien het gevoel, voornamelijk bij de technische consultatie, dat het ministerie wel uitgestraald heeft dat ze ons gehoord heeft, maar dat ze toch verder zijn gegaan op de weg die ze zelf willen. En ik begrijp best dat als het ministerie niet doet wat wij willen, dit niet betekent dat wij niet geconsulteerd zijn. Want dan baseer je consultatie op het wel of niet inwilligen van de wet. Maar we zijn daarnaast ook echt maar heel beperkt geconsulteerd. En datzelfde uiten ook andere partijen.

Wat willen jullie aanpassen aan het wetsvoorstel als ProRail wel een zbo gaat worden?

In ieder geval willen we zorgen dat de performance van ProRail, de noodzakelijke investeringen in het spoor en de dialoog met de gebruikers van het spoor veel beter worden vastgelegd in het voorstel dan dat het nu gedaan is. Het zijn veelal vrij vage inspanningsverplichtingen met mooie woorden als samenwerking en consultatie, zonder dat er echt inhoudelijk wordt vastgelegd op welke wijze en met welke inspanningen en resultaten die samenwerking moet worden vormgegeven. En juist dat vinden we zo belangrijk. En dat komt ook omdat er op het gebied van spoorgoederenvervoer een ambitie is. Als je in het Europees achterland een positie wil verwerven op een duurzame manier, is dat via het spoorgoederenvervoer. Wat ons betreft is daar de focus op gericht. Dát versterken. Daarin investeren lijkt ons een stuk belangrijker dan die interne organisatorische discussie over op welke wijze ProRail is vormgegeven. ProRail kan wat ons betreft blijven zoals het is. Alleen moet de performance nog verder verbeterd worden. Om maar een voorbeeld te geven. Er wordt al ellenlang gesproken over de veiligheid op het Waalhaven-emplacement. De veiligheidsvoorzieningen zijn onvoldoende. Het wordt amper beter en de milieudienst keurt het emplacement af. Ik heb liever daarover een gesprek met het ministerie en met ProRail dan dat we hele discussies hebben over hoe organisaties vormgegeven moeten zijn. Het lijkt er nu een beetje op dat de overheid zegt dat als we het allemaal maar goed vormgeven, dat dan de prestatie automatisch beter zal worden.

Denken jullie dan helemaal niet dat die omvorming ook juist kan leiden tot een verbetering van de prestaties van ProRail?

Nee. Dat is in onze optiek enkel een organisatorische slag. Het zegt niets over een verbetering van de prestaties van ProRail. Het is enkel ten behoeve van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Zij hebben het gevoel dat ze daarmee de organisatie veel beter kunnen aansturen. En wij vinden dat dat gevoel anders ingevuld moet worden.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement