Er verdwijnen ook banen bij de hoofddepots. Zulke depots heeft TNT in Arnhem, Dordrecht, Eindhoven, Schiphol-Rijk en Zwolle. Die depots blijven wel open.

Het werk zal worden uitbesteed aan onderaannemers. Vakbond AbvakKabo FNV kondigt ‘harde acties’ aan omdat die onderaannemers met goedkopere krachten zouden werken.