Volgens TLN-voorzitter Elisabeth Post leidt dat tot onbetrouwbare reistijden, onnodige extra kilometers en hogere kosten.

Woensdag behandelt de Tweede Kamer de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In Nederland zijn veel bruggen en viaducten na de Tweede oorlog gebouwd en aan grondig onderhoud of renovatie toe. Tegelijkertijd is veel onderhoud jarenlang vooruit geschoven, waardoor bruggen of viaducten steeds vaker plotseling dicht moeten. Om plotselinge afsluitingen te voorkomen en de Nederlandse infrastructuur weer betrouwbaar te maken is ‘grof geschut nodig’, zegt Post.

Tekort

Bij ongewijzigd beleid ontstaat volgens de Algemene Rekenkamer tussen 2022 en 2025 een tekort van 1 tot 1,4 miljard euro voor het reguliere onderhoud van infrastructuur. Nog exclusief het inlopen van uitgesteld en achterstallig onderhoud. In de conceptbegroting van het ministerie wordt er voor het onderhoud van infrastructuur in de periode tussen 2026 en 2034 bijna 2 miljard euro overgeheveld uit de investeringsruimte voor de aanleg van nieuwe infrastructuur.

Post vreest dat het ministerie ook op korte termijn aanspraak zal maken op het budget voor nieuwe investeringen om de kosten voor onderhoud te dekken. ‘Dat zou erg onverstandig zijn. Ondanks de verwachting dat we in de toekomst meer thuis werken, blijft de drukte op de weg toenemen.’

Goede basis

Volgens Evofenedex biedt de begroting een goede basis om volgend jaar extra te investeren in ons logistieke systeem. De extra investering van 2 miljard euro in infrastructuur en het investeringsfonds van 20 miljard euro voor verduurzaming, innovatie en infrastructuur zijn goede maatregelen, stelt de de belangenbehartiger van handels en productiebedrijven.

‘Bij het wegwerken van de onderhoudsachterstanden op het gebied van de infrastructuur is het van belang dat de minister de regie pakt en samen met Rijkswaterstaat tot een heldere uitvoeringsagenda komt, zodat handels- en productiebedrijven zich kunnen voorbereiden op eventuele stremmingen’, aldus Evofenedex.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement