Wegvervoerders kunnen verschillende juridische paden bewandelen om de trucktol terug te vorderen. In navolging van de Duitse belangenbehartiger BGL is TLN een samenwerking aangegaan met Hausfeld Duitsland en Eclaim. Daarbij neemt Eclaim de juridische kosten over, terwijl Hausfeld de claims van de ondernemingen verzamelt en namens de gedupeerden optreedt bij de rechter. ​Eclaim vraagt alleen bij een succesvolle afsluiting van de claimzaak een provisie. Naast BGL en TLN kiezen ook de Oostenrijkse, Tsjechische, Poolse, Roemeense, Slovaakse en Servische brancheorganisaties voor deze aanpak, meldt TLN.

Volgens TLN-directeur Jan Boeve gaat het om vele duizenden gedupeerde ondernemers, waardoor de samenwerking met de claimpartijen noodzakelijk is ’Voor elke ondernemer apart moeten vele stukken worden uitgewisseld. Dat vereist een efficiënte digitale inrichting van het proces.’

Verjaard

Vorige week riep de BGL zijn leden al op om vaart te maken met de Mautclaims. De haast is geboden omdat de vordering van te veel betaalde trucktol in 2017 aan het eind van het jaar dreigt te verjaren en er strenge bezwaar en claimregels gelden. De kans is groot dat het teveel aan betaalde tol tot en met 2016 niet terug te halen is. Onder de Duitse wetgeving zijn die vorderingen inmiddels verjaard.

Eind oktober bepaalde het Europees Hof van Justitie dat de Duitse Mautregeling in strijd is met de Europese regels. Van de EU mag de tolheffing alleen de kosten dekken voor het in stand houden van de infrastructuur. Duitsland belastte echter ook de kosten voor de verkeerspolitie door.

Hoewel niet precies duidelijk is om welk bedrag het gaat, melden verschillende organisaties dat bedrijven de afgelopen jaren gemiddeld rond 4% te veel trucktol hebben betaald. TLN heeft berekend dat de schade voor Nederlandse vervoerders over de periode 2017 tot en met 2020 op ruim 22 miljoen euro ligt. In totaal gaat het om honderden miljoenen aan teveel betaalde tol door Europese transportbedrijven.

Duitsland verdient goed aan de tolheffing. In 2019 ging 7,5 miljard euro aan Maut de Duitse schatkist in. In datzelfde jaar waren Nederlandse transporteurs in 2019 goed voor 2,5% van alle Maut-kilometers op de Duitse wegen.