​Deliveroo had tot medio 2018 bezorgers in dienst, maar stopte daar toen mee. Wie nog voor Deliveroo wilde werken, moest zzp’er worden. Vakbond FNV spande daarop een rechtszaak aan omdat de maaltijdbezorgers nog altijd voor een groot deel afhankelijk zouden zijn van Deliveroo. Tegelijkertijd daalden volgens de vakbond de verdiensten voor de bezorgers.

Zowel de kantonrechter als het hof oordeelden vervolgens dat de Deliveroo-bezorgers wel degelijk werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst. De bezorgers verrichten volgens de wettelijke omschrijving van de arbeidsovereenkomst hun arbeid ‘in dienst van’ Deliveroo, zo oordeelde het hof. Het bezorgwerk behoort tot de kernactiviteiten van Deliveroo, wat wijst op een gezagsverhouding. Ook heeft Deliveroo de mogelijkheid tot controle van het werk.

Beroep

Deliveroo stelde beroep in tegen de uitspraak van het hof. De advocaat-generaal volgt nu echter de redenering van de eerdere uitspraken. Net als het hof vindt de A-G dat een contractsbepaling van Deliveroo waarin staat dat de maaltijdbezorger vrij is om zich te laten vervangen, niet betekent dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst. Dat geldt ook voor de contractuele vrijheid van de bezorger om te werken wanneer hij of zij dat wil.

FNV zegt zich ‘enorm gesteund’ te voelen door het advies van de advocaat-generaal. De vakbond voert ook tegen andere platformbedrijven, waaronder Uber, lange juridische procedures om te zorgen dat de medewerkers een arbeidscontract kunnen krijgen. ‘Platformwerk moet als normaal werk gezien worden waarbij werknemers een arbeidsovereenkomst hebben, onder een cao vallen en een behoorlijke beloning krijgen, ook voor wachttijden’, zo laat de bond weten. ‘Verder moeten ziekte en verlof goed geregeld zijn, net als de pensioenen. En platformbedrijven moeten net als andere bedrijven premies en belastingen betalen.’

De FNV roept de bedrijven op de juridische strijd te staken en zich te houden aan de rechterlijke uitspraken. Het is nu aan de overheid om de bestaande regels over schijnzelfstandigheid te handhaven, stelt de bond, ‘en te zorgen dat bedrijven als Uber en Deliveroo er niet meer mee wegkomen als ze gerechtelijke uitspraken negeren’.

Cao

Eerder oordeelde de rechter ook, dat maaltijdbezorgers vallen onder de cao Beroepsgoederenvervoer. Deliveroo was het daar niet mee eens, onder meer omdat veel bepalingen in de cao gaan over gemotoriseerd verkeer en de meeste bezorgers daar geen gebruik van maken. Ook komt de maaltijdbezorger niet voor in het functiehandboek van de collectieve overeenkomst.

De uitspraak van de Hoge Raad staat op de rol voor 23 december. De hoogste rechter in dit soort zaken is vrij om het advies van de advocaat-generaal al dan niet te volgen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement