Dat schrijft de bewindsman in antwoord op vragen vanuit de Eerste Kamer, waar de vrachtwagenheffing nu voorligt.

De senatoren wilden van de minister weten waarom de terugsluis van de opbrengsten eigenlijk ten goede moeten komen aan de transportsector. Het is volgens hen goed denkbaar dat met deze euro’s besteed aan andere klimaatmaatregelen, de samenleving als geheel sneller en doelmatiger CO2 kan reduceren.

Harbers wijst in zijn beantwoording echter op afspraken die met de sector zijn gemaakt over de besteding van het geld. Hiervoor zijn criteria vastgelegd in een meerjarenprogramma. De afweging over de maatregelen die vallen onder de terugsluis ‘richt zich niet op de mogelijke investeringen in maatregelen in andere sectoren. De criteria en randvoorwaarden zijn daar niet voor bedoeld’, stelt de minister.

AanZET

De Eerste Kamer wilde verder weten of Harbers alvast een tipje van sluier kan oplichten voor wat betreft de subsidieregelingen waar het geld heen zal gaan. Harbers stelt dat het daarbij gaat om stimulering van batterij-elektrische en waterstoftrucks, het tijdelijk gebruik van hernieuwbare brandstoffen en optimalisatie van de keten om het aantal lege kilometers omlaag te brengen. Het kabinet mikt daarbij in de eerste plaats op aansluiting bij bestaande regelingen, ‘zoals de aanschafsubsidieregeling Zero-Emissie Trucks (AanZET)’. Ook de aanleg van laad- en tankinfrastructuur bij distributiecentra hoort daarbij, schrijft Harbers.

Gemeenten die denken een deel van de opbrengst in te kunnen zetten om de stedelijke distributiesystemen te vernieuwen, komen volgens van Harbers van een koude kermis thuis. Met bijvoorbeeld de aanleg van duurzame laad- en tankinfrastructuur op strategische overslagpunten in de steden zal de stadsdistributie verduurzamen, maar er is geen geld gereserveerd voor gemeenten, zo verzekert de bewindsman.

Uitgesteld

De invoering van de kilometerheffing stond oorspronkelijk gepland voor 2023, maar is inmiddels uitgesteld naar 2027. De grote vraag is tot nu toe welk deel van de opbrengst uiteindelijk zijn weg terug zal vinden naar de sector. Al bij het tekenen van de bestuursovereenkomst was duidelijk dat de kosten voor het tolsysteem honderden miljoenen duurder uitvallen dan eerder gedacht. Dat komt onder meer doordat de Dienst Wegverkeer (RDW) de ICT-systemen deels zelf wil realiseren.

Het wetsvoorstel voor de trucktol werd in maart al aangenomen door de Tweede Kamer.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement