De IRU baseert zijn uitspraken op een enquete onder 744 transportbedrijven in vijftien Europese landen. Daaruit blijkt dat het chauffeurstekort vorig jaar met 40% is opgelopen. Voor dit jaar ligt eenzelfde toename in het verschiet.

Uit de cijfers van de brancheorganisatie blijkt dat het tekort in Nederland in 2021 7.000 chauffeurs bedroeg, 7% van het totaal. In veel andere landen is de situatie nog nijpender. Zo bleef in Polen 11% van de chauffeursvacatures open staan. In België en het VK was dat ongeveer 10%, in Duitsland 9%.

De tekorten worden vooral veroorzaakt door de stijgende vraag naar transport, in combinatie met de vergrijzing. De IRU wijst erop dat in verschillende Europese landen vorig jaar de salarissen voor chauffeurs zijn verhoogd en dat in andere lidstaten dit jaar een loonstijging volgt. ‘Het lijkt er echter niet op dat de situatie daardoor is verbeterd’, schrijft de organisatie. De aantrekkelijkheid van het vak hangt dus niet alleen af van het salaris, maar vooral ook van de werkomstandigheden, aldus de IRU.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement