Havendebat Port of Zwolle draait om ruimtegebrek

brand stories

Het Havendebat Zwolle is het jaarlijkse moment waarop alle bij de haven betrokken partijen met elkaar in gesprek kunnen gaan over de belangrijkste actuele thema’s. ‘Het is een moment om uit te leggen en te onderbouwen wat we als havenbedrijf doen’, zegt ceo Jeroen van den Ende. ‘De haven is een draaischijf van de economie. Wat in de haven gebeurt, raakt ons allemaal.’

Foto: NT
In deze editie van Brand Stories vertelt Port of Zwolle zijn verhaal de circulaire toekomst van de haven. Organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

‘We willen eenieder de kans geven om op stellingen te reageren en zijn mening te geven’, vertelt Van den Ende in de aanloop naar het Havendebat Port of Zwolle op 4 oktober. ‘Dat doen we met mensen uit de regio, maar we nodigen ook professionals uit die elders werkzaam zijn om uit te leggen hoe zij erover denken of wat de ‘best practices’ in andere omgevingen zijn.’ Met het debat, zo wil Van den Ende maar zeggen, roept de haven iedereen op om een bijdrage te leveren aan het beter maken ervan.

Uitdagingen

Het centrale onderwerp van het debat van 2023 is de fysieke ruimte, of eigenlijk het gebrek daaraan met het oog op alle uitdagingen waar de haven voor staat. ‘De haven is een plek voor de aan- en afvoer van goederen’, verduidelijkt Van den Ende, ‘en het is de plek waar de energietransitie vorm krijgt. Hier zijn we aan de slag met waterstof, zonnepanelen, windenergie, de verduurzaming van de scheepvaart, laadinfra voor vrachtvervoer en meer. De producenten en de havenbedrijven staan voor flinke opgaves op het gebied van duurzame groei. Dat vraagt om ruimte en de ruimte is beperkt.’

In Port of Zwolle wordt daarom onderzocht of er in het havengebied zelf nog ruimte te creëren is voor die duurzame groei, bijvoorbeeld door slimme indelingen. Van den Ende: ‘Eventueel kunnen we met goedvinden van de buurgemeenten onderzoeken wat daar de mogelijkheden zijn om elkaar te helpen.’ Een van de twee stellingen van dit Havendebat zoomt in op dit onderwerp: moeten buurgemeenten Port of Zwolle meer fysieke ruimte geven om bij te dragen aan de groei en welvaart van de regio?

De ambities rondom duurzame groei en circulair werken in Port of Zwolle zijn stevig. En in de praktijk gebeurt al heel veel in het havengebied: in Kampen wordt gewerkt aan een elektrolyser waarmee het de batterij van de regio wordt en in Zwolle wordt in het living lab gewerkt aan hoe circulariteit beter is in te zetten bij bedrijven – slechts enkele voorbeelden van de bedrijvigheid in het havengebied.

‘Best practices’

Port of Zwolle onderzoekt volop hoe het bedrijven het beste kan ondersteunen. Van den Ende: ‘We praten met verschillende partijen om te kijken waar de ruimte zit. Misschien kunnen we iets anders inrichten of bedrijven laten samenwerken om ruimte te winnen.’ Het havenbedrijf kijkt ook buiten de grenzen van de eigen regio om te leren van de ‘best practices’. ‘Andere bedrijven hebben te maken met dezelfde uitdagingen. Hoe gaan vergelijkbare havens daarmee om? Hoe lossen zij het op? Die kennis, of in ieder geval het gesprek erover, helpt ons verder.’

Een van de ‘beste practices’ van Zwolle is de samenwerking tussen verschillende havenpartijen. Van den Ende haalt het consortium NICE in Meppel aan, het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie. ‘Zij helpen ons om op een andere manier naar de economie te kijken. Hoe kunnen we meer hergebruiken?’ Ook opvallend voor de regio is de samenwerking tussen verschillende gemeenten en provincies; Port of Zwolle is gelegen in drie gemeentes en twee provincies. Van den Ende prijst ook de privaat-publieke samenwerking tussen het bedrijfsleven in Port of Zwolle en verenigingen en industriële clubs. ‘Gesprekken nemen soms veel tijd in beslag, maar we zijn ervan overtuigd dat overleg zorgt voor een breed draagvlak.’

De tweede stelling van het debat is terug te voeren op de ambitie van Port of Zwolle om een circulaire hub te worden. Moet de beschikbare ruimte worden ingezet voor een circulaire economie? ‘We horen graag hoe de aanwezigen hierover denken’, besluit Van den Ende.

Praktische informatie

Het congres start om 17:00 uur met een walking diner. Voor wie wil, is er van 15:00 tot 16:00 de mogelijkheid om mee te gaan met een rondvaart door de haven. Dit zijn de twee stellingen die onder de loep worden genomen:

  • Buurgemeenten moeten Port of Zwolle meer fysieke ruimte geven om bij te dragen aan de groei en welvaart van de regio
  • Om een circulaire hub te worden, moet de beschikbare ruimte worden benut voor een circulaire economie

Dit verhaal is aan u verteld door Port of Zwolle

BRAND STORIES

Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Heeft uw bedrijf ook een interessant verhaal? Neem contact met ons op en bekijk de mogelijkheden om ook te adverteren via Brand Stories.

Havendebat Port of Zwolle draait om ruimtegebrek | NT

Havendebat Port of Zwolle draait om ruimtegebrek

brand stories

Het Havendebat Zwolle is het jaarlijkse moment waarop alle bij de haven betrokken partijen met elkaar in gesprek kunnen gaan over de belangrijkste actuele thema’s. ‘Het is een moment om uit te leggen en te onderbouwen wat we als havenbedrijf doen’, zegt ceo Jeroen van den Ende. ‘De haven is een draaischijf van de economie. Wat in de haven gebeurt, raakt ons allemaal.’

Foto: NT
In deze editie van Brand Stories vertelt Port of Zwolle zijn verhaal de circulaire toekomst van de haven. Organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

‘We willen eenieder de kans geven om op stellingen te reageren en zijn mening te geven’, vertelt Van den Ende in de aanloop naar het Havendebat Port of Zwolle op 4 oktober. ‘Dat doen we met mensen uit de regio, maar we nodigen ook professionals uit die elders werkzaam zijn om uit te leggen hoe zij erover denken of wat de ‘best practices’ in andere omgevingen zijn.’ Met het debat, zo wil Van den Ende maar zeggen, roept de haven iedereen op om een bijdrage te leveren aan het beter maken ervan.

Uitdagingen

Het centrale onderwerp van het debat van 2023 is de fysieke ruimte, of eigenlijk het gebrek daaraan met het oog op alle uitdagingen waar de haven voor staat. ‘De haven is een plek voor de aan- en afvoer van goederen’, verduidelijkt Van den Ende, ‘en het is de plek waar de energietransitie vorm krijgt. Hier zijn we aan de slag met waterstof, zonnepanelen, windenergie, de verduurzaming van de scheepvaart, laadinfra voor vrachtvervoer en meer. De producenten en de havenbedrijven staan voor flinke opgaves op het gebied van duurzame groei. Dat vraagt om ruimte en de ruimte is beperkt.’

In Port of Zwolle wordt daarom onderzocht of er in het havengebied zelf nog ruimte te creëren is voor die duurzame groei, bijvoorbeeld door slimme indelingen. Van den Ende: ‘Eventueel kunnen we met goedvinden van de buurgemeenten onderzoeken wat daar de mogelijkheden zijn om elkaar te helpen.’ Een van de twee stellingen van dit Havendebat zoomt in op dit onderwerp: moeten buurgemeenten Port of Zwolle meer fysieke ruimte geven om bij te dragen aan de groei en welvaart van de regio?

De ambities rondom duurzame groei en circulair werken in Port of Zwolle zijn stevig. En in de praktijk gebeurt al heel veel in het havengebied: in Kampen wordt gewerkt aan een elektrolyser waarmee het de batterij van de regio wordt en in Zwolle wordt in het living lab gewerkt aan hoe circulariteit beter is in te zetten bij bedrijven – slechts enkele voorbeelden van de bedrijvigheid in het havengebied.

‘Best practices’

Port of Zwolle onderzoekt volop hoe het bedrijven het beste kan ondersteunen. Van den Ende: ‘We praten met verschillende partijen om te kijken waar de ruimte zit. Misschien kunnen we iets anders inrichten of bedrijven laten samenwerken om ruimte te winnen.’ Het havenbedrijf kijkt ook buiten de grenzen van de eigen regio om te leren van de ‘best practices’. ‘Andere bedrijven hebben te maken met dezelfde uitdagingen. Hoe gaan vergelijkbare havens daarmee om? Hoe lossen zij het op? Die kennis, of in ieder geval het gesprek erover, helpt ons verder.’

Een van de ‘beste practices’ van Zwolle is de samenwerking tussen verschillende havenpartijen. Van den Ende haalt het consortium NICE in Meppel aan, het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie. ‘Zij helpen ons om op een andere manier naar de economie te kijken. Hoe kunnen we meer hergebruiken?’ Ook opvallend voor de regio is de samenwerking tussen verschillende gemeenten en provincies; Port of Zwolle is gelegen in drie gemeentes en twee provincies. Van den Ende prijst ook de privaat-publieke samenwerking tussen het bedrijfsleven in Port of Zwolle en verenigingen en industriële clubs. ‘Gesprekken nemen soms veel tijd in beslag, maar we zijn ervan overtuigd dat overleg zorgt voor een breed draagvlak.’

De tweede stelling van het debat is terug te voeren op de ambitie van Port of Zwolle om een circulaire hub te worden. Moet de beschikbare ruimte worden ingezet voor een circulaire economie? ‘We horen graag hoe de aanwezigen hierover denken’, besluit Van den Ende.

Praktische informatie

Het congres start om 17:00 uur met een walking diner. Voor wie wil, is er van 15:00 tot 16:00 de mogelijkheid om mee te gaan met een rondvaart door de haven. Dit zijn de twee stellingen die onder de loep worden genomen:

  • Buurgemeenten moeten Port of Zwolle meer fysieke ruimte geven om bij te dragen aan de groei en welvaart van de regio
  • Om een circulaire hub te worden, moet de beschikbare ruimte worden benut voor een circulaire economie

Dit verhaal is aan u verteld door Port of Zwolle

BRAND STORIES

Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Heeft uw bedrijf ook een interessant verhaal? Neem contact met ons op en bekijk de mogelijkheden om ook te adverteren via Brand Stories.