Een trucker die met zo’n zelfde vrachtwagen op jaarbasis 100.000 kilometer rijdt in Nederland, kan voor 1.250 euro per jaar een Eurovignet aanschaffen. Als je het zo bekijkt, is ‘ons’ Eurovignet, dat vorig jaar nog op de nominatie stond om te worden afgeschaft, eigenlijk zo slecht nog niet, en die nieuwe Ecotaxe die in Frankrijk wordt ingevoerd, lijkt me aan de dure kant.

Met ons brave Eurovignet worden we onderhand een uitzondering in Europa. De reden dat Den Haag het eigenlijk had willen afschaffen, was dat Eurovignet-partners Denemarken en België overwogen om toch ook maar eens zo’n kilometerheffing, waarbij je grootgebruikers meer kunt laten betalen, in te voeren. Zij óók al. En in Duitsland zou men de Maut het liefst tot in het allerkleinste steegje heffen en is het tarief – 0,155 cent per kilometer – zelfs hoger dan in Frankrijk.

Moeten we in Nederland dan toch ook maar eens zo’n prijs per kilometer in gaan voeren? In het buitenland wordt het als een milieumaatregel gepresenteerd (in Frankrijk héét de taks immers zelfs ‘Eco’), en in Nederland zijn we natuurlijk ook bijzonder begaan met het milieu.

Maar een ‘modal shift’ naar spoor en water laat zich niet altijd dwingen. Voor veel vervoer is de truck nu eenmaal het enige geschikte middel. Het lijkt me dus beter om ‘vergroening’ van trucks te stimuleren, zoals bijvoorbeeld is gebeurd met het subsidiëren van Euro6-wagens.

Het tijdperk van de vignets wordt nog moedig voortgezet in Groot-Brittannië, waar volgend jaar ouderwets een vignet wordt ingevoerd. En waarom ook niet, zolang Brussel ons niet dwingt, moeten we het tolspook in dit hoekje van West-Europa nog maar even buiten de deur houden.

Paul Jumelet