Modal shift in beweging

TON en teu

In de zomer van 2019 heb ik in deze column flink lopen klagen over de Goederenvervoeragenda van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het bijzonder over het beleid aangaande de modal shift. Ik constateerde, dat hierin in twintig jaar tijd weinig was veranderd. Inmiddels moet ik tot mijn plezier deze eerdere conclusies nuanceren.

De afgelopen drie jaar zijn flinke stappen gezet, onder meer door de topsector Logistiek met het programma Multimodale Corridors en met de succesvolle voortzetting van het Joint Corridors Off-Road programma. Ook heeft het Rijk voortgang geboekt met de Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift 2021, die vooral van de grond kwam vanwege een dreigend verkeersinfarct door groot onderhoud aan de wegen in de achterlandcorridors. Ook is er nu een duidelijke focus bij de communicatie rond de modal shift. Vooral met de inzet van logistiek makelaars en met de lancering van een gemeenschappelijk portal van de Topsector Logistiek, de Logistieke Alliantie, Topcorridors en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onder de noemer containersvanwegnaarbinnenvaart.nl. Waar dit toe leidt, komt in onderstaand overzicht naar voren.

Allereerst het Joint Corridors Off-Road programma. Dit werkt aan de realisatie van joint corridors: transportverbindingen via de binnenvaart en/of het spoor waarbij verladers en vervoerders met elkaar samenwerken. De samenwerking zorgt ervoor dat er voldoende volume bij elkaar wordt gebracht om op de bewuste corridors diensten tegen concurrerende tarieven te ontwikkelen. Doordat binnen dit programma steeds meer dienstverleners interessante oplossingen aanbieden die goed kunnen concurreren met het wegvervoer, is de drempel om over te stappen op intermodaal vervoer de laatste jaren kleiner geworden. Inmiddels zijn er bijna dertig corridors tot stand gebracht waarin partijen uit de markt samenwerkingsovereenkomsten hebben gesloten om daadwerkelijk lading te vervoeren met spoor, binnenvaart of shortsea. De resultaten zijn indrukwekkend. Er is een totale capaciteit van bijna twee miljoen teu op deze corridors, waardoor jaarlijks 200 miljoen wegkilometers en 300.000 ton CO2 worden bespaard.

Inmiddels zijn ook de resultaten van de eerder genoemde modal shift-regeling uit 2021 bekend. Onder deze regeling krijgen de exploitanten de gelegenheid om de capaciteit en frequentie van bestaande lijndiensten op te voeren. Daarnaast stelt het stimuleringsprogramma nieuwe lijndiensten in staat om met een basisbezetting te starten en daarna door te groeien. Dit doorbreekt het kip of ei-probleem dat de aanloopverliezen van nieuwe verbindingen vaak een te grote drempel vormen om diensten van de grond te laten komen. Er zijn in 2021 concessies gegund voor drie nieuwe corridors waarop de komende jaren modal shift-diensten in de markt worden gezet. Met een totaal subsidiebedrag van 1.500.000 euro kunnen in potentie anderhalf miljoen wegkilometers per jaar bespaard worden. Een tweede pijler van de regeling is een subsidie voor specifieke goederenstromen. Voor 2021 is een subsidie van bijna zes ton toegekend voor het verplaatsen van bietentransport van de weg naar het water en voor de ontwikkeling van zogeheten zero emission rail reefers.

Het zou mooi zijn als deze initiatieven dit jaar voortgezet worden. Het ministerie werkt intussen hard aan de Europese goedkeuring van een permanente modal shift-regeling, waarna het de bedoeling is om weer nieuwe initiatieven te ondersteunen. Onder dekking van de Topsector Logistiek loopt ook het Joint Corridors programma in ieder geval tot eind 2023 door. Voldoende basis om meer te doen. Als het daarnaast ook nog lukt om de binnenvaart verder te verschonen (een tweede pijler onder het programma Multimodale Corridors), is een nog grotere impact op klimaat en stikstof te realiseren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Modal shift in beweging | NT

Modal shift in beweging

TON en teu

In de zomer van 2019 heb ik in deze column flink lopen klagen over de Goederenvervoeragenda van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. In het bijzonder over het beleid aangaande de modal shift. Ik constateerde, dat hierin in twintig jaar tijd weinig was veranderd. Inmiddels moet ik tot mijn plezier deze eerdere conclusies nuanceren.

De afgelopen drie jaar zijn flinke stappen gezet, onder meer door de topsector Logistiek met het programma Multimodale Corridors en met de succesvolle voortzetting van het Joint Corridors Off-Road programma. Ook heeft het Rijk voortgang geboekt met de Tijdelijke subsidieregeling stimulering modal shift 2021, die vooral van de grond kwam vanwege een dreigend verkeersinfarct door groot onderhoud aan de wegen in de achterlandcorridors. Ook is er nu een duidelijke focus bij de communicatie rond de modal shift. Vooral met de inzet van logistiek makelaars en met de lancering van een gemeenschappelijk portal van de Topsector Logistiek, de Logistieke Alliantie, Topcorridors en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onder de noemer containersvanwegnaarbinnenvaart.nl. Waar dit toe leidt, komt in onderstaand overzicht naar voren.

Allereerst het Joint Corridors Off-Road programma. Dit werkt aan de realisatie van joint corridors: transportverbindingen via de binnenvaart en/of het spoor waarbij verladers en vervoerders met elkaar samenwerken. De samenwerking zorgt ervoor dat er voldoende volume bij elkaar wordt gebracht om op de bewuste corridors diensten tegen concurrerende tarieven te ontwikkelen. Doordat binnen dit programma steeds meer dienstverleners interessante oplossingen aanbieden die goed kunnen concurreren met het wegvervoer, is de drempel om over te stappen op intermodaal vervoer de laatste jaren kleiner geworden. Inmiddels zijn er bijna dertig corridors tot stand gebracht waarin partijen uit de markt samenwerkingsovereenkomsten hebben gesloten om daadwerkelijk lading te vervoeren met spoor, binnenvaart of shortsea. De resultaten zijn indrukwekkend. Er is een totale capaciteit van bijna twee miljoen teu op deze corridors, waardoor jaarlijks 200 miljoen wegkilometers en 300.000 ton CO2 worden bespaard.

Inmiddels zijn ook de resultaten van de eerder genoemde modal shift-regeling uit 2021 bekend. Onder deze regeling krijgen de exploitanten de gelegenheid om de capaciteit en frequentie van bestaande lijndiensten op te voeren. Daarnaast stelt het stimuleringsprogramma nieuwe lijndiensten in staat om met een basisbezetting te starten en daarna door te groeien. Dit doorbreekt het kip of ei-probleem dat de aanloopverliezen van nieuwe verbindingen vaak een te grote drempel vormen om diensten van de grond te laten komen. Er zijn in 2021 concessies gegund voor drie nieuwe corridors waarop de komende jaren modal shift-diensten in de markt worden gezet. Met een totaal subsidiebedrag van 1.500.000 euro kunnen in potentie anderhalf miljoen wegkilometers per jaar bespaard worden. Een tweede pijler van de regeling is een subsidie voor specifieke goederenstromen. Voor 2021 is een subsidie van bijna zes ton toegekend voor het verplaatsen van bietentransport van de weg naar het water en voor de ontwikkeling van zogeheten zero emission rail reefers.

Het zou mooi zijn als deze initiatieven dit jaar voortgezet worden. Het ministerie werkt intussen hard aan de Europese goedkeuring van een permanente modal shift-regeling, waarna het de bedoeling is om weer nieuwe initiatieven te ondersteunen. Onder dekking van de Topsector Logistiek loopt ook het Joint Corridors programma in ieder geval tot eind 2023 door. Voldoende basis om meer te doen. Als het daarnaast ook nog lukt om de binnenvaart verder te verschonen (een tweede pijler onder het programma Multimodale Corridors), is een nog grotere impact op klimaat en stikstof te realiseren.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement