Anderhalf jaar geleden werd Jaap Hoogcarspel (AkzoNobel, Shell, Air Liquide) in die tijdelijk functie benoemd. Havenbedrijf Rotterdam en ondernemersvereniging Deltalinqs zeggen dat er sindsdien allerlei projecten in gang gezet en verankerd zijn en dat daarom besloten is het clustercommissariaat op per 1 oktober te beëindigen.

Hij blijft betrokken bij een aantal projecten, waaronder het versterken van het stoomcluster en het inventariseren van belemmerende wet- en regelgeving. Het Havenbedrijf noemt de versterking van het chloorcluster een van de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen anderhalf jaar. Vier bedrijven, die daar deel van uit maken, hebben afgesproken nauwer te gaan samenwerken.