Dat gebeurde op de AET-terminal in het havengedeelte links van de Schelde. In beide gevallen betrof het een ro/ro-schip van de rederij Grimaldi: de ‘Grande Luanda’ en de ‘Hoegh Xiamen’. Beide schepen vervoerden nieuwe auto’s. Op het eerste schip voerden vier bemanningsleden zekeringswerken uit, op het tweede acht. Erkende havenarbeiders die dit zagen, lichtten meteen hun vakbond in.

Wet Major

De correcte toepassing van de –niet onomstreden– wet Major ligt in Antwerpen erg gevoelig bij de transportvakbonden, ongeacht het type havenarbeid. Later op de dag en de volgende dag werden de werken overigens voltooid door erkende havenarbeiders.

Volgens de BTB houden de meeste bedrijven zich goed aan de wet, maar Grimaldi zou een ‘slechte leerling’ zijn, die al herhaaldelijk waarschuwingen kreeg. De arbeid van bemanningsleden valt voor de meeste rederijen goedkoper uit dan werken met erkende havenarbeiders. De gevoeligheid is vooral van financiële aard. Maar de vakbond gebruikt ook veiligheid en de specifieke opleiding van erkende havenarbeiders als argument.