Het gaat om Energieproducent Engie, gastransporteur Fluxys, de milieubedrijven Indaver en Vlaamse Milieuholding, Oiltanking, Inovyn (een dochter van het Britse chemieconcern Ineos) en het Antwerpse havenbedrijf zelf. De bouw van de fabriek zou tegen 2022 van start moeten gaan op terreinen van Inovyn aan de Scheldelaan.

Ze moet jaarlijks op een duurzame manier achtduizend ton methanol produceren, dit is wel minder dan de lokale vraag ernaar. Methanol kan in de toekomst ook als vorm van duurzame brandstof met minimale uitstoot van schadelijke stoffen gebruikt worden, door auto’s, maar ook door bijvoorbeeld sleepboten.

Circulaire CO2

Momenteel wordt methanol geproduceerd op basis van fossiele grondstoffen. Via zijn ‘power-to-methanol’-project zet het consortium in op de duurzame productie van methanol, een primeur voor België.

Hiervoor wordt eerst ‘groene’ waterstof geproduceerd, met energie afkomstig van windturbines en zonnecellen, op momenten dat er meer aanbod is van dan vraag naar elektriciteit. Op die manier draagt de fabriek ook bij aan het evenwicht op het elektriciteitsnet.

Om methanol te maken wordt CO2 toegevoegd aan het waterstof. Dit CO2 wordt gerecupereerd uit de schoorstenen van industriële installaties, zodat het niet meer bijdraagt aan de opwarming van de aarde, maar in een circulaire economie terechtkomt. Hierdoor moet Antwerpen een stevige positie verwerven in de overgang naar een koolstofarme economie.