Sinds juli noteert de containeroverslag wel weer sterkere volumes, na een dieptepunt in mei en juni. In september lag de overslag voor het eerst sinds april weer boven één miljoen teu. In het derde kwartaal trok vooral de containertrafiek op het Verre Oosten en binnen Europa aan. Zo is de containertrafiek op jaarbasis met 0,2% in teu gedaald ten opzichte van vorig jaar. Het aantal geschrapte afvaarten daalt sinds augustus.

Onzekerheid

Jacques Vandermeiren, CEO Port of Antwerp, zegt dat de impact van de coronacrisis voelbaar blijft. ‘Ook de naderende brexit zorgt voor onzekerheid op de markt. Dankzij de opnieuw aantrekkende containertrafiek blijven de gevolgen voor de totale goederenoverslag in Antwerpen beperkt. Maar een recordjaar zoals de afgelopen zeven jaar wordt 2020 zeker niet.’

Om de rederijen en binnenvaartondernemers in de haven van Antwerpen te blijven ondersteunen in deze moeilijke omstandigheden, besliste het Havenbedrijf in samenspraak met Alfaport Voka en MLSO, om een verder uitstel van betaling voor domeinconcessies en voor de zeevaart- en binnenvaartrechten toe te staan.

Blijvende terugval breakbulk

De mondiale handelsperikelen en de coronacrisis blijven een duidelijk negatief effect hebben op goederenstromen in het conventioneel breakbulksegment. Vooral op staal, de belangrijkste goederengroep binnen dit segment. Na enkele betere maanden in juni en juli, was er opnieuw een terugval vanaf augustus. Conventionele overslag van fruit groeide wel, maar deze volumes zijn beperkt. Wat resulteert in een daling van de totale breakbulk overslag met 20,3% aan het eind van het derde kwartaal.

De overslag van droge bulk schommelt van maand tot maand. Kaoline en schroot houden stand, maar de overige productgroepen dalen, waaronder meststoffen (-4,5%), die het grootste aandeel van droge bulk volumes vertegenwoordigen. De kolenoverslag bedraagt minder dan de helft vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dit resulteert in een daling van de droge bulkoverslag van 15,5% in de periode van januari tot en met september 2020 tegenover dezelfde periode vorig jaar.

Vloeibare bulk daalde in totaal met 5,7% ten opzichte van de eerste negen maanden van 2019. Bij de oliederivaten heeft zich vooral aan de afvoerzijde, die zwaar te lijden had onder de verminderde vraag door de coronacrisis en de sterk gedaalde olieprijs, een herstelbeweging ingezet. De afvoer van chemicaliën groeide met 2,8%, terwijl de aanvoer met 11,5% daalde, wat resulteerde in een totale daling van 7,3%.

Auto’s en zeeschepen

Ook de autosector blijft de gevolgen van de crisis voelen. Na stijgende volumes in juni en juli, werd in augustus opnieuw een daling genoteerd, een jaarlijks terugkerend fenomeen. In september was er geen uitgesproken herstel. De totale overslag van nieuwe voertuigen daalde met 30% en die van tweedehandse voertuigen met 23,7% in 2020 ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Er liepen in de periode januari tot en met september 10.241 zeeschepen Antwerpen aan, wat neerkomt op een daling van 5,3% vergeleken met dezelfde periode in 2019. De bruto tonnenmaat van deze schepen daalde met 6,3%.

Roro is van januari tot en met september dit jaar gedaald met 15% naar 3,3 miljoen ton vergeleken met dezelfde periode in 2019.

Cijfers 2020 Q1+2+3 PORT OF ANTWERP