De Delta- en de Euromax-terminal hebben volgens hem tot zaterdagmiddag volledig stil gelegen en zijn daarna weer op gang gekomen. Bagchus zegt nog geen volledig beeld te hebben van de mate waarin schepen vertraging hebben opgelopen en of er schepen naar andere terminals of havens zijn uitgeweken. Een blik op AIS laat zien dat er maandagochtend vier deepsea-schepen en acht feeders aan de kade van de Delta-terminal lagen.

Arbeidsconflict

Het arbeidsconflict ontstond afgelopen vrijdag door onenigheid over de manier van onderhandelen over een nieuwe cao voor de komende jaren. De directie wilde die uitstellen tot na de verscherpte lockdown, die tot 19 januari loopt, zodat er weer fysiek onderhandeld kon worden. Vakbonden zeggen geen reden te zien waarom er niet online verder gepraat kan worden en willen dat er via het beeldscherm wordt onderhandeld.

De volgende onderhandelingsronde stond oorspronkelijk voor maandag 21 december op de agenda. Volgens Bagchus is er nog geen overeenstemming over de vraag hoe en wanneer de gesprekken worden voortgezet. Belangrijkste eisen van de bonden zijn een structurele loonsverhoging en uitbreiding van de mogelijkheden om vervroegd te stoppen met werken. ECT wil graag een cao met een looptijd van vier jaar overeenkomen, de bonden willen een tweejarige cao

Volgens CNV-bestuurder Tjeerd Orie heeft ECT voorgesteld om het overleg op korte termijn te hervatten, mits dat fysiek gebeurt. ‘Ik begrijp dat ze in een kleine samenstelling bijeen willen komen op een plek waar genoeg ruimte is om afstand te houden. Daar heb ik geen bezwaar tegen’, zegt hij. Volgens hem hebben de werknemers met de actie van het afgelopen weekend laten zien, dat ze willen dat er vooruitgang wordt geboekt.