Volgens de Duitse kapitein ter zee Lutz Panknier, die het congres bijwoonde, wordt de dreiging van terrorisme op zee nog zwaar onderschat. “Een 11 september op zee is mogelijk”, zei Panknier na afloop van de conferentie tegen ons Duitse zusterblad Deutsche Verkehrs Zeitung.

Hij wees op het nog groeiende belang van de scheepvaart voor de mondiale economie. Immers, 90% van de wereldhandel wordt overzee vervoerd en ook voor onze energievoorziening zijn we voor een grootvan de scheepvaart afhankelijk. Dat zal alleen nog maar toenemen naarmate de opkomende economieën blijven groeien.

Tijdens de conferentie werd onder meer het gevaar gesignaleerd dat terroristen havens met mijnen ontoegankelijk kunnen maken. Dat is volgens kapitein Panknier een grotere bedreiging dan de piraterij voor de kusten van Afrika. Volgens hem is de internationale samenwerking bij de terrorismebestrijding overigens zo goed dat we in staat moeten zijn om aanslagen te voorkomen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement