Kwart meer winst voor Antwerpen

Jaarcijfers

Havenbedrijf Antwerpen heeft vorig jaar 104,5 miljoen euro nettowinst geboekt, 25% meer dan in 2014.

De haven dankt dat aan een combinatie van hogere inkomsten en lagere kosten. Dankzij de sterk gegroeide ladingaanvoer kwam er meer havengeld binnen, wat gedeeltelijk werd afgeroomd door de beëindiging van de kraanverhuur. De kosten daalden vooral door vrijval van voorzieningen voor milieurisico’s en pensioenen.

De havenbeheerder keert 21,3 miljoen euro dividend uit aan de stad Antwerpen, iets meer dan 20%. De rest wordt gereserveerd. Het Havenbedrijf zegt dat de komende jaren ‘belangrijke investeringen zwaar zullen wegen op de financiële resultaten’. Het gaat onder meer over de Oosterweelverbinding, de aanleg van het Saeftinghedok en de renovatie en uitbreiding van de Royerssluis.

Kwart meer winst voor Antwerpen | NT

Kwart meer winst voor Antwerpen

Jaarcijfers

Havenbedrijf Antwerpen heeft vorig jaar 104,5 miljoen euro nettowinst geboekt, 25% meer dan in 2014.

De haven dankt dat aan een combinatie van hogere inkomsten en lagere kosten. Dankzij de sterk gegroeide ladingaanvoer kwam er meer havengeld binnen, wat gedeeltelijk werd afgeroomd door de beëindiging van de kraanverhuur. De kosten daalden vooral door vrijval van voorzieningen voor milieurisico’s en pensioenen.

De havenbeheerder keert 21,3 miljoen euro dividend uit aan de stad Antwerpen, iets meer dan 20%. De rest wordt gereserveerd. Het Havenbedrijf zegt dat de komende jaren ‘belangrijke investeringen zwaar zullen wegen op de financiële resultaten’. Het gaat onder meer over de Oosterweelverbinding, de aanleg van het Saeftinghedok en de renovatie en uitbreiding van de Royerssluis.