Het bedrijf ziet zich tot de ingreep genoodzaakt omdat het te weinig nieuwe orders weet binnen te slepen.

‘Door de malaise in de olie-industrie is er gewoonweg te weinig werk in de offshore-industrie’, legt algemeen directeur Harold Linssen van Keppel Verolme uit. Ook de vooruitzichten voor de nabije toekomst zijn volgens hem ‘bleek’.

Keppel Verolme is onderdeel van het wereldwijd opererende Keppel Offshore & Marine. Bij de werf in Rotterdam kunnen zeeschepen en andere drijvende platformen uit de offshore-industrie worden ondergebracht voor onder meer reparatie, onderhoud of aanpassingen.

Het bedrijf praat volgende week met vakbonden over een sociaal plan voor werknemers die boventallig worden verklaard.