Møller werd vorig jaar aangehouden wegens frauduleus handelen nadat duidelijk was geworden dat hij zijn bevoegdheden ver had overschreden door ruim 150 miljoen dollar aan kredieten te verstrekken aan Tankoil, dat de fysieke levering van bunkerolie verzorgde. Hij had slechts tekenbevoegdheid voor tien miljoen dollar.

De zaak leidde tot het faillissement van DOT en uiteindelijk tot de ondergang van het Deense moederbedrijf OW Bunker. Møller hield tijdens het proces vol onschuldig te zijn en ontkende ook maar iets te weten van een spreadsheet, die volgens de openbaar aanklager een gedetailleerd overzicht geeft van de illegale transacties met Tankoil. De officier van justitie had een gevangenisstraf van vijf jaar geëist.

De ineenstorting van OW Bunker veroorzaakte een van de grootste beursschandalen in de Deense geschiedenis, maar Møller is de enige persoon die strafrechtelijk wordt vervolgd. Daarnaast hebben beleggers schadeclaims ingediend. Het Deense investeringsfonds ATP, de grootste schuldeiser in consortium van 24 institutionele beleggers, verwacht dat de afwikkeling daarvan een zaak van lange adem wordt. 

‘Deze uitspraak heeft geen invloed op onze vorderingen. We richten ons op degenen die we als aansprakelijk beschouwen en we zullen de zaak voortzetten omdat we ervan overtuigd zijn dat onze leden gecompenseerd kunnen worden’, aldus ATP Pension & Investment. Deense institutionele beleggers gingen voor in totaal 120 miljoen dollar het schip in als gevolg van de ineenstorting van OW Bunker.