Ze schrijven dit aan minister Wouter Koolmees van van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), onder meer naar aanleiding van de slepende kwestie rond de verbouwing in 2014 van het cruiseschip ‘Oasis of the Seas’ (zie foto) door de Rotterdamse werf Keppel Verolme. Dat was op dat moment ‘s werelds grootste cruiseschip. Die verbouwing bleek grotendeels uitgevoerd te zijn door Filippijnse werknemers zonder werkvergunning.

De rederij, Royal Caribbean (RC), had nagelaten die aan te vragen en kreeg een boete opgelegd door de Inspectie SZW van bijna een miljoen euro. De Amerikaanse rederij weigert die te betalen en dreigde zelfs om Nederlandse havens te mijden. Voor zover bekend heeft ze dat dreigement evenwel geen kracht bijgezet. Het geschil tussen RC en de inspectie speelt nog steeds.

Hoogste boom

Keppel Verolme klom daarop publicitair in de hoogste boom en kreeg daarbij alle steun van de brancheverenigingen Netherlands Maritime Technology, de redersvereniging KVNR, Nederland Maritiem Land, de gemeente en Havenbedrijf Rotterdam. Strekking van het publiciteitsoffensief is dat Nederland op jaarbasis zo’n miljard euro aan maritiem georiënteerde omzet op het spel zet ‘door krampachtig vast te houden aan bureaucratische regeltjes’.

De bonden wijzen erop dat een rapport van Koolmees’ eigen ministerie het in de media opgeroepen beeld niet bevestigt. Ze stellen dat het oprekken of afschaffen van de regels uitbuiting van werknemers stimuleert. Bovendien zou de instroom van Nederlandse vakkrachten opdrogen, wat op termijn ‘desastreus’ zou zijn voor de maritieme sector in Nederland.

Misstanden

Ze wijzen er verder op dat de Inspectie SZW bij bezoeken aan werven veel misstanden en onregelmatigheden constateert. Zo zou bij meer dan 70% van de onderzoeken naar de betaling van contractors en uitzendkrachten onderbetaling zijn vastgesteld. De bonden doen daarom een ‘dringend appel’ op Koolmees om niet toe te geven aan het offensief van de ondernemers en de arbeidsrechtelijke positie van werknemers op en rondom zeeschepen te beschermen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement