Volgens de Britse groep zijn de totale kosten vorig jaar gemiddeld met 1,3% gedaald ten opzichte van 2016. Volgens het rapport is dat de derde opeenvolgende daling. In 2016 vielen de totale kosten gemiddeld 1,1% lager uit dan het jaar ervoor.

Droge bulk

De kosten daalde het sterkst in de droge bulkvaart, gemiddeld met 1,9%, gevolgd door de tankvaart met 1,7%. Een eigenaar van een containerschip was vorig jaar gemiddeld 1,3% voordeliger uit dan in 2016. De bemanningskosten bleven met een minimale daling van 0,1% vrijwel stabiel. Het voorgaande jaar waren ze nog met 0,4% gedaald.

Het sterkst daalden de kosten van scheepsbenodigdheden (stores), namelijk met bijna 3%. Daarbinnen scoorden containerschepen in de categorie zes- tot achtduizend teu het gunstigst met een gemiddeld 5,8% lagere rekening. Bij de tankers en de bulkcarriers was de daling gemiddeld een paar tienden procent lager.

Verzekeringen

Reparatie en onderhoud viel gemiddeld 1,7% goedkoper uit en verzekeringen 4%. Opvallend genoeg daalden de verzekeringskosten in 2016 ook al met 3%, terwijl verzekeraars met enige regelmaat melden dat de verzekerde risico’s door de schaalvergroting in de containervaart sterk toenemen.