TLN zegt de eis van FNV Bondgenoten, CNV Vakmensen en De Unie eerst aan de leden te willen voorleggen. Het volgende overleg vindt in februari plaats.