Dat blijkt uit een meningsonderzoek dat de Franse transportgroep Heppner onder een duizendtal Fransen in de leeftijd van 18 tot en met 29 jaar heeft laten uitvoeren. Bij 71% van hen staat de sector er goed op, zelfs 79% looft de manier waarop deze sector de bevoorradingsketen organiseert.

Technologie

Transport en logistiek zijn volgens negen op de tien ondervraagden belangrijk voor de Franse economie en voor de werkgelegenheid. Zeven op de tien verwacht dat de sector zich ook verder zal ontwikkelen. Volgens 85% lijdt het geen twijfel dat hierbij moderne technologie een belangrijke rol speelt.

Niet alle jongeren hebben transport en logistiek intussen scherp in beeld. Bij jonge vrouwen en studenten is de sector nauwelijks populair, bij jonge mannen en kinderen uit minder goed gesitueerde gezinnen is het imago een stuk beter.

Middelmatig salaris

Volgens een derde van de ondervraagden is het werk in de sector te veel op handwerk gebaseerd en is er carrièretechnisch te weinig toekomstperspectief. Ruim de helft (53%) vindt het gemiddelde salarisniveau ‘middelmatig’. Ook ongeveer de helft acht de loopbaanmogelijkheden te beperkt en heeft moeite met de milieu-effecten van transport en logistiek in hun huidige vorm.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement