De huidige Cao Beroepsgoederenvervoer loopt eind dit jaar af. De onderhandelingen voor een nieuw akkoord starten volgens planning in november. De verschillende partijen hebben de afgelopen tijd hun eisenpakket opgesteld of zijn hier momenteel nog mee bezig.

Het gaat dan om werkgeversvertegenwoordigers TLN en Vereniging Verticaal Transport (VVT) en voor de werknemers om FNV, CNV en De Unie. De cao wordt afgesloten voor zo’n 85.000 personeelsleden bij bedrijven in het verticaal of wegtransport. Dan gaat het om chauffeurs, maar ook om ander personeel dat bij deze transportbedrijven werkt, zoals planners of warehouse-medewerkers.

Loonsverhoging

Belangrijk onderhandelingspunt is uiteraard de loonsverhoging. Vakbond CNV wil ten eerste een prijscompensatie (inflatiecorrectie) van 2,6% voor het komende jaar. ‘En daarbovenop moet een verhoging komen van 3%’, zegt onderhandelaar Tjitze van Rijssel. ‘In totaal willen we dus een verhoging van 5,6% voor het komende jaar. En de jaren daarna moet ook elk jaar een verhoging komen van 3% bovenop de prijscompensatie.’

Ook FNV wil een flinke verhoging van het basissalaris. De bond denkt aan 5%, inclusief prijscompensatie. ‘De lonen van vrachtwagenchauffeurs lopen echt uit de pas met andere sectoren. Daar moet verandering in komen’, zegt onderhandelaar Willem Dijkhuizen.

Overuren

Een ander belangrijk punt voor FNV is het terugdringen van de overuren. ‘Je ziet dat in het transport zowel werkgevers als werknemers het normaal vinden om over te werken. Dit komt mede doordat het basisloon laag is en je als chauffeur vooral door de overuren toch nog een acceptabel salaris hebt.’

De FNV-achterban vindt echter dat overwerk alleen incidenteel mag plaatsvinden, geeft Dijkhuizen aan. Daarom wil de bond dat het minder aantrekkelijk en noodzakelijk wordt om overuren te maken. Een hoger basissalaris moet daarbij helpen.

Chauffeurstekort

Tevens kan het terugdringen van overuren volgens hem helpen het chauffeurstekort te verminderen. ‘Als mensen geïnteresseerd zijn om chauffeur te worden, kan ik me voorstellen dat het hoge aantal overuren hen afschrikt. Door dit te verminderen, is het beroep aantrekkelijker voor instromers.’

Ook het CNV wil met de nieuwe cao het overwerken tegengaan. ‘Het is zeker niet zo dat bij elk bedrijf veel wordt overgewerkt, maar er zijn plekken waar het de spuigaten uit loopt’, aldus Van Rijssel. ‘Je ziet dat daardoor voor sommige chauffeurs problemen ontstaan in de privé-werk-balans.’

De bond denkt aan verandering van overurenregels. ‘We willen er naartoe dat als een chauffeur meer dan acht uur op een dag werkt, hij of zij overuren betaald krijgt, ongeacht het aantal gewerkte uren op andere dagen.’ Nu is het zo dat wanneer een werknemer tien uur op een dag werkt, en de andere dag bijvoorbeeld zes uur, er geen sprake is van overuren. In de huidige cao ligt het tarief voor overuren 30% hoger dan voor reguliere uren.

Pensioenleeftijd

Een ander belangrijk onderhandelingspunt voor FNV is de pensioengerechtigde leeftijd. ‘Vrachtwagenchauffeur is een zwaar beroep. We willen daarom dat in de cao wordt afgesproken dat de pensioengerechtigde leeftijd naar 63 jaar gaat. Dat is nu nog 67.’

Aangezien de huidige cao al op 31 december 2019 afloopt, is het zeer de vraag of er tegen die tijd al een nieuw akkoord is. Zo niet, dan blijft de oude cao van kracht, totdat er een nieuw akkoord is. Zodra dat akkoord er is, geldt dit voor de leden van de onderhandelingspartijen. Pas als de Algemeen Verbindend Verklaring er is, geldt de nieuwe cao voor alle partijen in de sector. Deze verklaring is er vaak pas enkele maanden na een cao-akkoord.

Trage houding

Van Rijssel ergert zich aan de, in zijn ogen, trage houding van andere onderhandelingspartijen. ‘Wij hadden onze eisen al ruim op tijd opgesteld. Maar andere partijen zijn daarin stukken trager. Daardoor is er waarschijnlijk niet op tijd een nieuw akkoord en vindt er begin 2020 geen indexering plaats van de verblijfskostenvergoeding, terwijl de prijzen hiervan wel oplopen. De koopkracht van de chauffeur gaat er daardoor op achteruit.’

Werkgeversorganisatie TLN doet desgevraagd geen mededelingen over hun plannen voor de onderhandelingen.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement