De mededingingstoezichthouder denkt dat de plannen van RFH om de drie wegvervoerders onder te brengen in het nieuwe dochterbedrijf Floriway mogelijk een negatieve invloed heeft op de concurrentie in het sierteeltvervoer.

Dominante positie

Volgens de ACM zou FloraHolland zijn dominante positie in de bloemenhandel kunnen misbruiken om Floriway te bevoordelen tegenover andere partijen in het sierteeltvervoer en om concurrenten af te schermen van de markt. Dat kan vervolgens een negatieve invloed hebben op de prijs, kwaliteit en innovatie van het vervoer van bloemen en planten, vreest de mededingingsautoriteit.

FloraHolland is volgens de kartelwaakhond niet alleen een coöperatie van kwekers van bloemen en planten, maar ook het grootste veiling- en handelsplatform ter wereld voor sierteeltproducten. Het veilingbedrijf heeft daardoor een grote mate van controle over de vervoersstromen in de markt. De mogelijke negatieve effecten als handelsplatform en vervoerscluster wil de ACM nader bekijken. Daarbij wacht de ACM nu eerst een officiële vergunningaanvraag van FloraHolland af voordat het nader onderzoek instelt. Voor zo’n onderzoek staat doorgaans een termijn van drie maanden.

Joint venture

FloraHolland reageert teleurgesteld op het besluit van de ACM en stelt dat deze eerste afwijzing zeker voor de nodige vertraging zal zorgen bij het opzetten van Floriway. De afwijzing zal nu eerst door de directie, ledenraad en de betrokken vervoerders worden bestudeerd voordat er vervolgstappen worden gezet, zoals een vergunningaanvraag. Die laatste stap zal volgens de woordvoerder van het veilingbedrijf ‘zeker niet lang in beslag nemen’.

Oorspronkelijk leek er geen vuiltje aan de lucht toen het veilingbedrijf in november van het vorig jaar de plannen bekendmaakte om alle transportactiviteiten van de drie wegvervoerders vanaf begin 2021 ‘geheel’ onder te brengen in wat werd omschreven als een joint venture tussen de drie bedrijven en RFH. Van een overname werd geen gewag gemaakt, ofschoon Floriway blijkens het persbericht ‘voor meer dan 50%’ in handen kwam van het veilingbedrijf.

Aandeelhouder

Een blik van deze krant in het uittreksel van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel van Floriway wees destijds uit, dat er slechts sprake was van één aandeelhouder van Floriway: Royal Flora Holland Logistics Holding (RFH Logistics). Deze beheermaatschappij hangt direct onder de Coöperatie Royal FloraHolland U.A. De hoofdtaken van Floriway zijn blijkens dezelfde inschrijvingsdocumenten ‘het verrichten van werkzaamheden op het gebied van expeditie en logistieke diensten en het houden van deelnemingen op dat gebied’.

De drie transportbedrijven zouden vanaf begin van dit jaar ‘geleidelijk’ worden geïntegreerd onder de vlag van Floriway, waarbij alle betrokken partijen een plek in het nieuwe management van de joint venture zouden krijgen. Projectmanager Toon Vos van Toon Vos Advies zou daarbij voorlopig als kwartiermaker de post van algemeen directeur bekleden, terwijl Frank van Antwerpen, ingehuurd van CFO Netwerk, tijdelijk de rol van financieel directeur zou krijgen. Vos was tussen maart en november 2020 al directeur transport van FloraHolland.

Logistieke keten

Het plan van FloraHolland was om met de ‘nieuwe samenwerking‘ een ‘optimale logistieke keten voor de sierteeltbranche’ te bouwen ‘voor zowel de klok als de directe handel, ingericht zoals de kweker of koper het wenst’. De logistiek van Floriway zou daarbij direct worden aangestuurd door het digitale handelsplatform Floriday van het veilingbedrijf. ‘Het transport tussen kwekers, marktplaats en kopers wordt zo afgestemd op de bestellingen over het platform en moet daardoor zorgen voor minder transportbewegingen.’

Volgens topman Steven van Schilfgaarde van Royal FloraHolland sluit het plan direct aan op de nieuwe strategie van het veilingbedrijf, om het transport naar de distributiecentra van het veilingbedrijf of direct naar de koper efficiënter te maken. ‘We zorgen voor gebundelde logistiek die aansluit op de bedrijfsprocessen van onze klanten’, aldus het veilingbedrijf, dat ook spreekt van een ‘eerste stap’  in het digitaliseren van de logistieke keten. Andere vervoerders in de sierteeltsector worden door FloraHolland uitgenodigd ‘in gesprek te gaan’ over een rol in Floriway. Met diverse partijen vonden al in 2020 gesprekken plaats, aldus het veilingbedrijf.

Rode cijfers

De drie wegvervoerders binnen Floriway vertegenwoordigden in 2019 een gezamenlijke omzet van iets minder dan vijftig miljoen euro en hadden rond de 450 medewerkers in dienst. Wematrans, eigendom van de familie Van Marrewijk, bezit een wagenpark van vijftig trucks en leed in 2019 een klein verlies van 41.134 euro. Ook Van Zaal Transport (120 medewerkers en 60 trucks) sloot 2019 af met rode cijfers (86.000 euro) op een omzet van 12,3 miljoen euro. De Winter Logistics is de grootste partij (210 medewerkers). De winst lag daar in 2019 op bijna 500.000 euro bij een omzet van rond de 26 miljoen euro.

Lees ook: FloraHolland zet transportbedrijf op met sierteeltvervoerders

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement