Dat blijkt uit de laatste monitor van het Sectorinstituut transport en logistiek (STL) over het vierde kwartaal van 2020 en een deel van het lopende kwartaal.

Het aantal vacatures voor vrachtwagenchauffeurs neemt sinds afgelopen zomer toe. Tijdens de lockdowns in het vierde kwartaal schommelde dit aantal rond de 7.000. Dit jaar liep het aantal onvervulde vacatures voor truckers verder op naar bijna 8.800. Op het dieptepunt halverwege 2020 lag dat aantal op 2.762.

Omzetgroei

De toename van het aantal vacatures hangt samen met omzetgroei in het beroepsgoederenvervoer, na omzetverlies in de twee voorgaande kwartalen door de coronacrisis. In het vierde kwartaal bedroeg de omzetgroei in het beroepsgoederenwegvervoer 2,9% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. In de logistieke dienstverlening was juist een omzetdaling zichtbaar van 1,1%. Over heel 2020 was sprake van een omzetdaling ten opzichte van 2019: -1,3% in goederenvervoer over de weg en -4,9% in logistieke dienstverlening.

De in- en uitstroom van totale aantal werknemers in Q4 2020 ligt op een hoger niveau dan jaar eerder doordat bedrijven meer gebruik maken van oproepkrachten. De in- en uitstroom van chauffeurs ligt op een lager niveau en erg dicht op elkaar rond de 2.230. De pensioenuitstroom nam in 2020 sterk toe naar 1.306, tegen 958 in 2019.

Het aantal chauffeurs is sinds het begin van 2020 ongeveer stabiel op ruim 89.000. Het aandeel oproepkrachten neemt echter licht toe tot 19% (2019: 18%) Ook het aandeel parttimers groeide een procent, naar 29%. De gemiddelde leeftijd van chauffeurs ligt nu op 45 jaar, die van ander personeel 40,5 jaar.

WW-instroom

De instroom van werknemers in de WW is in heel 2020 hoger dan in 2019. Kort na het intreden van de coronacrisis in april piekte de instroom. In december vorig jaar stroomden 462 chauffeurs en 493 transportplanners en logistiek medewerkers in WW in. Een jaar eerder waren dat 282 chauffeurs en 256 transportplanners en logistiek medewerkers. De instroom in WW wordt volgens het UWV nog gedempt door de steunmaatregelen vanuit de overheid.

Het aantal bedrijven nam in 2020 iets toe, naar 7.022. Dit hangt volgens het CBS samen met het hoge aantal bedrijfsoprichtingen en het lage aantal faillissementen, waarbij de steunmaatregelen van de overheid een belangrijke rol spelen. In 2020 sloten 104 bedrijven hun deuren na een faillissement. Een jaar eerder waren dat er nog 135.