De nieuwe maxima zijn sinds 6 december van kracht. Volgens Transport en Logistiek Nederland (TLN) is er op dit moment nog onduidelijkheid of de 48/50 ton ook voor het grensoverschrijdend vervoer tussen Nederland en Vlaanderen gaat gelden. De branche-organisatie houdt het er voorlopig op dat de verhoging van het maximale gewicht van vrachtauto-combinaties alleen binnen het Vlaams Gewest geldt. Binnen België hoeft dat geen probleem te zijn, want Wallonië voerde de hogere maxima twee jaar geleden al in. Hoe het zit met het Brussels Gewest, dat als een enclave in Vlaanderen ligt, is onduidelijk.

Allerlei voorwaarden

Volgens TLN heeft Vlaanderen heeft het maximumgewicht verhoogd ‘vanwege de efficiëntie en duurzaamheid’. Dat klopt in zoverre, dat de nieuwe maxima over negen jaar, vanaf 1 januari 2031 om precies te zijn, alleen nog gelden voor emissievrije voertuigen en voor voertuigen met alternatieve aandrijving die van 2025 tot 2031 geregistreerd worden.

Op de vraag of het 13.500 vierkante kilometer grote Vlaanderen binnen Europa een eigen koers vaart, wijst de Nederlandse brancheorganisatie erop dat de afgelopen jaren meer landen hebben besloten om het maximaal toegestane gewicht in het wegvervoer te verhogen. Dat geldt onder meer voor Frankrijk, Italië en Engeland. Volgens de Europese wetgeving is het maximumgewicht in het grensoverschrijdende verkeer 40 ton. In Nederland geldt al een maximumgewicht van 50 ton.

Om voor de gewichtsverhoging in Vlaanderen in aanmerking te komen, moeten combinaties wel aan allerlei voorwaarden voldoen. Om voor een maximum gewicht van 48 ton in aanmerking te komen, moet een combinatie zes luchtgeveerde assen hebben. Drie daarvan moeten onder het trekkend voertuig zitten, de andere drie onder de oplegger of aanhangwagen. Daarnaast zijn er voorwaarden over de afstand tussen de assen en het soort aanhangwagen dat mag worden gebruikt. Ook moeten zowel het trekkend als het getrokken voertuig zijn uitgerust met weegsensoren waarmee de aslasten en de voertuiggewichten kunnen worden afgelezen.

Verder moet het trekkend voertuig zijn uitgerust met adaptive cruise control en moet de gewichtsverdeling tussen het trekkende en het getrokken deel aan een bepaalde formule (zie kader) voldoen. Daar komt bij dat een niet-emissievrij trekkend voertuig, nog steeds de overgrote meerderheid, maximaal vijf jaar oud mag zijn. Voor emissievrije trekkende voertuigen en getrokken voertuigen is dit acht jaar. Tenslotte wordt aan de chauffeur nog de voorwaarde gesteld dat deze te allen tijde minstens vijftien meter afstand moet houden van andere voertuigen met een toegestaan gewicht van meer dan 3,5 ton.

Versterkte trailer

In bepaalde gevallen mag de combinatie nog wat zwaarder zijn, maar niet meer dan 50 ton. Dat geldt voor emissievrije combinaties en voor combinaties met een alternatieve aandrijving. Ook combinaties met een zogenoemde retarder, een soort motorrem, of met een versterkte trailer voor inzet in gecombineerd vervoer komen ervoor in aanmerking.

Een hoger gewicht dan 48 ton, met een maximum van 50 ton, is mogelijk voor combinaties met alternatieve aandrijving, combinaties die emissievrij zijn, combinaties met een retarder en combinaties met een versterkte trailer voor inzet in gecombineerd vervoer. Het extra gewicht dat voor deze voorzieningen nodig is, mag bij de 48 ton worden opgeteld. Op de officiële documenten van de trekkende en de getrokken eenheden moeten de gewichten van al deze voorzieningen worden vermeld.

Met het 48/50-maximum wijkt Vlaanderen duidelijk af van de Europese standaard van 40 ton, zoals Nederland ook doet. Een land dat enkele maanden geleden een omgekeerde beweging maakte, is Frankrijk. Dat heeft bepaald dat vanaf begin volgend jaar 40 ton de limiet is in het grensoverschrijdende vervoer. Alleen voor intermodaal vervoer, dat op spoor of water aansluit, ligt de lat nog op 44 ton. Wie daar overheen gaat en wordt betrapt, kan een boete van minimaal 135 euro verwachten. Parijs wil daarmee een einde maken aan de verwarring die rond het grensoverschrijdende vervoer van en naar Frankrijk was ontstaan.

Botsende regels

Binnen Frankrijk gold voor vrachtwagencombinaties al sinds 2013 een maximum van 44 ton. Voor grensoverschrijdend transport golden echter nog altijd de Europese regels, waardoor maximaal 40 ton was toegestaan. Volgens TLN leidden die botsende regels tot onduidelijkheid. Volgens de branchevereniging eisten sommige verladers dat transporteurs met 44 ton-combinaties naar Frankrijk reden.

Sommige transportondernemers namen die gok wel en andere niet, en daarmee was volgens TLN oneerlijke concurrentie ontstaan. De belangenorganisatie reageerde in augustus tevreden over de ontstane duidelijkheid, maar tekende wel aan liever een grens van 44 ton te zien. Daarmee zou immers het verschil tussen binnenlands en grensoverschrijdend vervoer zijn rechtgetrokken.

De brugformule
Vrachtwagencombinaties moeten ook nog eens voldoen aan de zogenoemde brugformule. Die schijnt afkomstig te zijn uit Scandinavië, maar zou ook al decennialang deel uitmaken van de Belgische voertuigwetgeving. Te betwijfelen valt of veel vervoerders zich daarvan bewust waren, aangezien er online vrijwel niets over te vinden is.Voor wie ermee aan de slag wil, lijkt enige wiskundige basiskennis geen overbodige luxe.

Komt ‘ie:

M < 12.000 + 4.330 Avoor A < 3 m of M < 25.000 kg.

M < 17.000 + 2.700 A

voor A > 3 m of M > 25.000 kg.

De Waalse regering stond twee jaar geleden al 50 tons-combinaties met zes assen toe, die ook aan die brugformule moeten voldoen. Praktisch gesproken blijkt dat alleen te gelden voor combinaties langer dan 12,25 meter.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement