In het kader van zijn nultolerantiebeleid op het vlak van de naleving van arbeidswetgeving en migratie- en socialezekerheidswetgeving heeft Brouns ook 317 arbeidskaarten ingetrokken bij onderaannemers van chemiebedrijf Borealis. Dit is de zwaarste sanctie die de minister kan opleggen. Hij hield daarbij rekening met het misbruik dat de werkgever maakte van de kwetsbare positie van de buitenlandse werknemers en met de schade die hij zo toegebracht heeft aan de concurrentiepositie van legitiem handelende transportondernemingen. Over de mogelijke strafrechtelijke vervolging van deze inbreuken beslist de rechtbank.

Buitenlandse arbeidskrachten die in Vlaanderen willen werken, hebben een arbeidskaart nodig. Hun werkgever moet die arbeidskaart aanvragen bij de dienst Economische Migratie. De Vlaamse overheid onderzoekt dan of voor de tewerkstelling voldoende loon betaald wordt en of er al beschikbare arbeidskrachten aanwezig zijn. Indien aan alle voorwaarden voldaan is, geeft ze de aanvraag door aan de (federale) Dienst Vreemdelingenzaken. Wanneer ook daar groen licht volgt, wordt de arbeidskaart uitgereikt. Deze laat de buitenlandse werknemer toe om in België te verblijven en er te werken voor de werkgever die de toelating aanvroeg.

Inbreuken

Bij inspecties bij ACT stelden de federale en regionale diensten verschillende zware inbreuken vast. De inbreuken betreffen niet alleen illegale tewerkstelling, maar ook de sociale zekerheidsregelgeving en het niet respecteren van de loonwetgeving. De intrekking van de arbeidskaart hield in dat de tewerkstelling van de 161 betrokken werknemers onmiddellijk stopte. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) werd ingeschakeld om de gedupeerde werknemers opnieuw aan het werk te helpen. Enkele tientallen van hen vonden al een nieuwe werkgever.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement