Uit het document blijkt dat de meerkosten door de nieuwe emissienormen voor vrachtwagens uitkomen op ongeveer 2.700 euro. De kosten voor de sector over een periode van 25 jaar komen daarmee op 18 miljard euro, zo schrijft de Commissie in de voor het plan opgestelde effectstudie.

De Europese Commissie is van plan het voorstel volgende maand te publiceren. Dan wordt duidelijk wat de definitieve nieuwe grenswaarden zijn voor de uitstoot van onder meer stikstof (NOx) en fijnstof. Ook bevat de nieuwe norm, die naar verwachting in 2025 van kracht wordt, bepalingen over voertuigtechnologieën en realtime meting van emissies.

Opvallend is dat Brussel niet langer van plan lijkt om de emissie-eisen voor personenauto’s en bestelwagens aan te passen. Als het aan de Commissie ligt, blijven die gelijk aan de eisen uit de bestaande Euro-6-norm. ‘Deze keuze is gemaakt om de betaalbaarheid voor consumenten te verbeteren en tegelijkertijd de ontwikkelkosten voor schonere motoren te verlagen.’ De Commissie schrijft er daarbij rekening mee te houden dat auto’s met verbrandingsmotoren vanaf 2035 in de EU niet meer te koop zullen zijn.

Trage transitie

Voor trucks en bussen is dat respijt er echter niet, vanwege de ‘significant tragere transitie’ van zware voertuigen naar zero-emissietechnologie. ‘Vrachtwagens en bussen met verbrandingsmotoren zullen naar verwachting veel langer in Europa op de markt blijven’, aldus de Commissie.

De expertraad Consortium for ultra Low Vehicle Emissions (Clove) had Brussel eerder geadviseerd om strenge maatregelen te nemen om de uitstoot van schadelijke stoffen door al het wegvervoer in te dammen. Brussel leek dat aanvankelijk ook van plan, waarna een krachtige anti-lobby op gang kwam. Onder meer automobielkoepel ACEA en andere Europese brancheorganisaties als CLEPA, FuelsEurope en de IRU stuurden eind 2020 een brandbrief. De nieuwe norm zou het einde van de verbrandingsmotor betekenen, zo stelden zij.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement