De regeling is geldig voor uitstootvrije bedrijfsvoertuigen tot 4.250 kilo. Ondernemers kunnen een subsidie van 10% van de catalogusprijs van een voertuig krijgen, tot een maximum van 5.000 euro. Voor kleine ondernemers en non-profitorganisaties geldt een percentage van 12%.

In totaal reserveerde de regering 33 miljoen euro om de verkoop van elektrische bedrijfsvoertuigen te stimuleren. Daarvan was bij de meest recente tussenstand van maandag 21 augustus nog 1.187.748 euro over. De RVO plaatst daar de kanttekening bij dat nog niet alle ingediende subsidieaanvragen zijn beoordeeld.

Vrachtwagens

De regeling ging op 10 januari van start en aanvragen kunnen tot en met 29 december 2023 worden ingediend. Naast de SEBA is er ook de AanZET-subsidie voor zero-emissie vrachtwagens. Die subsidiepot van 30 miljoen euro was overigens al snel na de startdatum op.

Ondernemers die een elektrisch of waterstofvoertuig kopen, maken ook nog aanspraak op een belastingvoordeel via de MIA/Vamil-regeling.