Kabinet wil koelmotoren weren uit milieu- en zero-emissiezones

Plan van aanpak

Het kabinet gaat onderzoeken of koelmotoren voor geconditioneerd wegvervoer ook onder de regelgeving van milieu- en zero-emissiezones kunnen vallen. De koelgeneratoren zorgen voor een groot deel van de stikstof- en CO2-uitstoot van het wegvervoer, maar regels voor verduurzaming schieten volgens de staatssecretaris te kort en handhaving ontbreekt.

Vrachtwagen met koeling in Rotterdam
Foto: Peter Hilz / HH / ANP

Dat blijkt uit het plan van aanpak dat staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur en Waterstaat) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd als reactie op een motie van kamerlid Daniël Koerhuis.

Volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bedraagt de stikstofuitstoot van koelgeneratoren ongeveer een kwart van de totale uitstoot van vrachtwagens. De CO2-uitstoot van de systemen zorgt voor zo’n 6% van de totale vrachtwagenuitstoot.

Ongeveer 20% van de Nederlandse opleggers, bakwagens en bestelauto’s is voorzien van een koelsysteem. In totaal staan er ongeveer 44.000 koelsystemen op wegtransport in Nederland geregistreerd, voor vervoer van voedingswaren, bloemen en medicijnen.

ZE-zones

Milieu- en zero-emissiezones gelden op dit moment niet voor de koelmotoren, daar wil Heijnen verandering in brengen. ‘Er moet onderzocht worden of er voor koelgeneratoren regels gesteld kunnen worden voor gebruik binnen ZE- en/of milieuzones’, is te lezen in het plan van aanpak. ‘Zo kunnen enkel koelsystemen die niet (ZE) of weinig (milieuzone) bijdragen aan luchtvervuiling toegelaten worden in bepaalde gebieden.’

In samenwerking met de transportsector stelt de staatssecretaris een lijst met benodigde aanpassingen in wet- en regelgeving op, inclusief een planning.

Geen handhaving

Elektrische koelmotoren zijn er al wel, maar omdat er weinig stimulans is om deze aan te schaffen, wordt nog steeds een groot deel van het geconditioneerde vervoer aangedreven door een dieselaggregaat. Er zijn Europese uitstootnormen voor deze koelmotoren, maar volgens een onderzoek van TNO zijn die achterhaald. Het ministerie wil daarom dat ze worden aangescherpt. Bovendien worden de huidige regels amper gehandhaafd.

‘Momenteel wordt tijdens de gebruiksfase steekproefsgewijs gecontroleerd hoeveel emissies uitgestoten worden door mobiele machines. Bij een structurele overschrijding van de emissienorm zijn er geen maatregelen vastgelegd. Zo leidt een hogere uitstoot door verkeerd ontwerp bij mobiele machines vrijwel nooit tot terugroepacties. Voor voertuigen zijn hier wel regels voor.’ Het ministerie wil daarom een beter markttoezicht.

Walstroom

Een andere vervuilende factor is stilstaande voertuigen. Als vrachtwagens met een koeling ergens parkeren, moet de generator blijven draaien om de vracht op temperatuur te houden. Heijnen ziet daarvoor een oplossing in de aanleg van ‘walstroom’.

‘Het realiseren van walstroominfrastructuur zorgt er bij hybridesystemen voor dat het dieselaggregaat niet gebruikt hoeft te worden en voor volledig elektrische systemen (in combinatie met een elektrische truck) dat de truck kan worden opgeladen terwijl de lading koel gehouden wordt.’ De komende tijd gaat ze onderzoeken wat de beste locaties zijn voor aanleg daarvan.

Meetprogramma

‘Met TNO ben ik een meetprogramma gestart, waarbij er gemeten wordt aan de uitstoot van verschillende soorten koelsystemen om zo beter het probleem in kaart te kunnen brengen’, schrijft Heijnen in de begeleidende kamerbrief.

‘Dit meetprogramma wordt in de loop van 2024 afgerond. Daarnaast zet ik internationaal nu al in op een aanscherping van de uitstootnorm voor mobiele machines, waaronder koelgeneratoren vallen.’ Het aanscherpen van de internationale regels kan wel even duren, verwacht ze. In het derde kwartaal van 2024 volgt een update over de stand van zaken.

U las zojuist één van de gratis premium artikelen

Onbeperkt lezen? Sluit nu een abonnement af

Start abonnement

Kabinet wil koelmotoren weren uit milieu- en zero-emissiezones | NT

Kabinet wil koelmotoren weren uit milieu- en zero-emissiezones

Plan van aanpak

Het kabinet gaat onderzoeken of koelmotoren voor geconditioneerd wegvervoer ook onder de regelgeving van milieu- en zero-emissiezones kunnen vallen. De koelgeneratoren zorgen voor een groot deel van de stikstof- en CO2-uitstoot van het wegvervoer, maar regels voor verduurzaming schieten volgens de staatssecretaris te kort en handhaving ontbreekt.

Vrachtwagen met koeling in Rotterdam
Foto: Peter Hilz / HH / ANP

Dit artikel verder lezen?

Word abonnee voor 17,00 10,20 per login / per maand en krijg toegang tot alle premium artikelen.

Bekijk aanbieding