De Freight Transport Association (FTA) voegde er nog maar eens aan toe dat een uittreding zonder enige overeenkomst over vrijhandel en open grenzen tussen het VK en de EU ‘rampzalig zou uitpakken’ voor de logistieke dienstverlening. De Road Haulage Association (RHA) sloot zich daarbij aan. Een no-deal is de ‘nagel aan de doodskist’ van de dienstverleners die ‘98%’ van de Britse economie gaande houden.

We wisten allang dat een harde Brexit tot nieuwe en veel omvangrijkere douaneformaliteiten zou leiden, stellen deze organisaties en de BIFA, de overkoepelende brancheclub in het Britse goederenvervoer. Natuurlijk bereiden hun leden zich inmiddels al voor op het ergste. Zo zullen expediteurs straks over veel meer douanedeclaranten moeten beschikken en moet er nieuwe software worden aangeschaft om formaliteiten soepel af te wikkelen. De organisaties verzuimen niet te vermelden dat dit ook voor hun collega’s aan de overzijde van het Kanaal geldt.

Douanecontroles

De Londense documenten werpen daarop geen nieuw licht, is de algemene mening. Ze roepen alleen maar meer vragen op, zegt BIFA-directeur Robert Keen. Moeten bijvoorbeeld nieuwe, omvangrijke douanecontroles worden opgetuigd, wat zullen daarvan dan de kosten voor de dienstverleners zijn. Daarop wordt geen antwoord gegeven. De RHA voegt eraan toe dat ze in menige bijeenkomst met kabinetsministers heeft benadrukt dat de enige manier om de economische banden tussen het VK en de EU in goede staat te houden een volledig vrij verkeer van goederen over de onderlinge grenzen is.

Deze organisatie voorziet zelfs een barre toekomst voor het graafschap Kent, waar een groot deel van het grensverkeer straks moet worden afgehandeld. Binnen korte tijd zal deze ‘Tuin van Engeland’ de ‘grootste Britse vrachtautoparkeerplaats’ worden, aldus de RHA. De FTA voegt eraan toe dat dienstverleners met alle mogelijkheden, inclusief een no-deal, rekening moeten houden.

‘Dat is een gezonde strategie, maar het zou niet het eindspel moeten zijn van de onderhandelaars in Brussel.’ Een no-deal moet pas worden overwogen als alle middelen om een betere overeenkomst voor normaal goederenverkeer tussen het VK en de EU zijn uitgeput, zegt deze wegvervoers­organisatie.