In deze editie van Brand Stories deelt Flexport adviezen over een efficiënte organisatie van de supply chain. Organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Supply chains bestrijken meerdere landen en continenten, en verbinden tal van leveranciers, fabrikanten, distributeurs en klanten. De digitale revolutie wordt gekenmerkt door technologische vooruitgang en de hoeveelheid data.  Een effectief beheer van de supply chain heeft een aanzienlijke invloed op bedrijven hun cashflow, groei en aandeelhouderswaarde.

Evolutie van de supply chain: Van logistiek tot een strategisch financiële asset

Kennis over het optimaal benutten van technologie en expertise biedt aan bedrijven een sterker concurrentievoordeel op de wereldmarkt. De conventionele opvatting dat supply chain beperkt is tot inkoop en logistiek, gaat niet langer op. Traditioneel lag de nadruk vooral op het binnenhalen van rendabele prijzen voor goederen en het beheren van leveringen. Deze visie houdt echter geen rekening met de manier waarop de supply chain, die een substantieel instrument is voor het creëren van waarde, de inkomsten van een bedrijf beïnvloedt.

Sinds de logistieke uitdagingen van de pandemie ligt er een grotere focus op de supply chain, die steeds meer wordt gezien als een essentieel instrument voor het vergroten van de aandeelhouderswaarde. Tijdens deze transformatie ondergaat de supply chain een digitale evolutie, wat vooral voor grote bedrijven een uitdaging is vanwege de complexiteit van hun toeleveringsketen.

CFO’s, die verantwoordelijk zijn voor de financiële gezondheid van hun bedrijf, dienen in dit evoluerende landschap een meer proactieve rol te spelen bij het vormgeven van de supply chain-strategie. Deze uitbreiding van hun rol is gebaseerd op het inzicht dat de financiële resultaten van een bedrijf nauw verbonden zijn met de effectiviteit van zijn supply chain-activiteiten.

Een goed beheerde supply chain draait om meer dan alleen maar de levering van producten. Het is een strategisch bedrijfsmiddel dat de financiële gezondheid van een bedrijf kan verbeteren door het minimaliseren van verspilling en het stroomlijnen van processen. Uitmuntende financiële prestaties hangen samen met efficiënte supply chain-operaties en vereisen de strategische aandacht van elke CFO. Met de volgende vier belangrijke strategieën, gebaseerd op de ervaringen van digitaal expediteur Flexport, kunnen CFO’s meer waarde uit supply chain-operaties halen, de winstgevendheid verbeteren en een concurrentievoordeel behalen.

1) Voordeel halen uit datagedreven inzichten

Het gebruik van data voor een grotere kennis en betere besluitvorming is cruciaal in het digitale tijdperk. In digitaal ondersteunde toeleveringsketens kan data de inzichten aanzienlijk verbeteren, wat leidt tot betere prestaties en weloverwogen beslissingen. Bedrijfsleiders, waaronder CFO’s, moeten investeren in geschikte technologie om datagestuurde verbeteringen mogelijk te maken. Dit gaat niet alleen over technologie, maar ook over het omzetten van technologie in waardecreatie.

Het managementteam, en vooral de CFO, moet zijn rol opnieuw invullen en de functieoverschrijdende uitdagingen in deze datarijke omgeving aanpakken. De rol van de CFO moet verder gaan dan alleen fiscale kwesties, en ook strategische besluitvorming en actieve deelname aan de digitale transformatie omvatten.

2) Geavanceerde technologieën omarmen

Geavanceerde technologieën zoals artificiële intelligentie (AI), het internet der dingen (IoT) en blockchains bieden potentieel voor de transformatie van de supply chain en bijgevolg ook voor waardecreatie. AI en machine learning kunnen logistieke processen en voorraadbeheer optimaliseren door vraag- en aanbodtrends nauwkeurig te voorspellen. AI kan verfijnde oplossingen bieden voor overtollige voorraad door talloze data te analyseren. Dankzij deze technologie kunnen CFO’s voorraadbeheer verbeteren, de kosten verlagen en winstgevendheid vergroten in met name de detailhandel, de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, de mode- en de productiesector.

Geavanceerde technologieën kunnen ook helpen om macro-economische uitdagingen aan te pakken door leveranciersgegevens, productiecapaciteiten en logistiek te analyseren. Dit maakt datagestuurde beslissingen over inkoop, productie en voorraden mogelijk, waardoor supply chain-processen worden gestroomlijnd en de efficiëntie wordt verbeterd. Voor duurzame zakelijke successen moeten CFO’s prioriteit geven aan de integratie van geavanceerde technologieën, zoals AI bij voorraadbeheer.

3) Mensen de nodige skills en tools verstrekken

Succesvolle transformatie draait om mensen en hun ervaringen. Dit geldt ook wanneer CFO’s leiding geven aan de evolutie van de supply chain. CFO’s kunnen met hun alomvattende visie de best practices voor transformatie vaststellen. Toch gaat een effectieve transformatie verder dan strategieën en technologie. Het vereist erkenning van de rol van alle medewerkers.

CFO’s moeten werknemers motiveren, hen afstemmen op transformatiedoelen en een omgeving creëren die gericht is op collectieve vooruitgang. Het emotioneel ondersteunen van medewerkers tijdens dit transformatieproces is van cruciaal belang. De ontwikkeling van vaardigheden moet worden bevorderd, waardoor innovatieve werkmethoden en nieuwe ideeën mogelijk worden gemaakt. CFO’s moeten vertrouwen wekken in het vermogen van hun teams om zich te ontplooien wanneer er zich veranderingen voordoen. Dankzij de integratie van digitale tools die taken automatiseren, kunnen financiële teams zich concentreren op het promoten van de bedrijfswaarde en het bereiken van de transformatiedoelen.

4) Technologie en talent samenbrengen voor een uitmuntende supply chain

Een topstrategie voor CFO’s die de supply chain-activiteiten willen verbeteren, is het combineren van de sterke punten van technologie met de vaardigheden van hun personeel. Hoewel technologie en data kunnen helpen geld te besparen, de efficiëntie te vergroten en nieuwe manieren te vinden om geld te verdienen, is het geen allesomvattende oplossing. De complexiteit van de supply chain heeft de creativiteit, flexibiliteit en probleemoplossende talenten nodig waarover alleen mensen beschikken. Door samen te werken met partners die de perfecte balans vinden tussen het digitale en het menselijke domein, kunnen CFO’s een meer flexibele, veerkrachtige en geoptimaliseerde supply chain realiseren.

Een dergelijke holistische benadering pakt niet alleen de onmiddellijke operationele uitdagingen aan, maar zorgt ook voor een robuust raamwerk dat toekomstige onzekerheden de baas kan. CFO’s moeten, als financiële leiders van een bedrijf, technologie en mensen samenbrengen om de beste resultaten te bereiken. Investeren in deze mix is niet alleen goed voor de supply chain, maar is ook een solide plan voor financieel succes op de lange termijn.

Ontdek Flexport nu.

Dit verhaal is aan u verteld door Flexport.

BRAND STORIES

Bedrijven en organisaties in de logistiek zitten vol inspirerende en informatieve verhalen. In Brand Stories worden deze door hen rechtstreeks aan u verteld.

Heeft uw bedrijf ook een interessant verhaal? Neem contact met ons op en bekijk de mogelijkheden om ook te adverteren via Brand Stories.