Werkgevers die gebruik hebben gemaakt van de eerste NOW-regeling konden per 7 oktober bij UWV een aanvraag indienen voor de definitieve subsidievaststelling. Vervolgens stelt het UWV vast hoe hoog de definitieve tegemoetkoming is waar de werkgever recht op heeft. Dat kan leiden tot een nabetaling of een terugvordering. Wie geen definitieve aanvraag doet, moet het volledige voorschot terugbetalen.

Deadline

Werkgevers die geen accountantsverklaring nodig hebben, hebben 24 weken om een aanvraag in te dienen. Werkgevers die wel zo’n verklaring nodig hebben, krijgen 38 weken de tijd. De NBA heeft in een brief aan minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om uitstel van de deadline voor de definitieve aanvraag.

Verder vraagt de NBA met een paginagrote advertentie in verschillende dagbladen donderdag aandacht voor de rol van de accountant en voor het publiek belang van de NOW-toetsing. Deze advertentie is bedoeld als signaal naar ondernemers en de belastingbetaler.

‘De grote bedragen die gemoeid zijn met het verstrekken van coronasteun vragen om zorgvuldige en kritische controle. Dat is in het publiek belang’, meent de NBA. De advertentie is ook een hart onder de riem van alle accountants.