Hamburg volgend jaar al beter bereikbaar voor grote schepen

Havens

De haven van Hamburg kan volgend jaar al de eerste vruchten plukken van de verdieping van de vaargeul in de Elbe. In de loop van het jaar kunnen grote op- en afvarende schepen elkaar voor het eerst ongehinderd passeren.

Dat meldt Hafen Hamburg Marketing (HHM) in een update van het verdiepingsprogramma, dat enkele maanden geleden na een jarenlange juridische strijd van start is gedaan. De ongeveer 120 kilometer lange vaargeul wordt daarbij toegankelijk gemaakt voor schepen met een diepgang tot 14,5 meter, ongeacht het tij. Dat is een meter meer dan nu, waardoor grote containerschepen ongeveer 1.300 teu aan beladen containers extra kunnen meenemen.

Verbreding vaargeul

Het ruim een half miljard euro kostende programma is in 2021 afgerond, maar sommige onderdelen zijn al eerder klaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor de verbreding van de vaargeul ter hoogte van Wedel, vlak voor de Hamburgse stadsgrens. Die wordt daar over een lengte van zeven kilometer met twintig meter verbreed tot 385 meter.  Daarmee ontstaat een ‘passeerzone’ voor in- en uitvarende schepen met een gezamenlijke breedte van meer dan negentig meter.

Die moeten nu nog op elkaar wachten, waarmee de vaarweg van en naar Hamburg voor grote schepen in feite het karakter van eenrichtingsverkeer heeft. HMM verwacht dat het aantal Außergewöhnlich Große Fahrzeuge (AGF’s) dat de haven jaarlijks kan bereiken, verdubbelt tot 2.800. De promotie-organisatie denkt ook dat het project bijdraagt aan reducties van CO2-emissies omdat schepen minder met draaiende motoren hoeven te wachten.

Nautische planning

Dankzij de verbeterde toegankelijkheid en met een betere nautische planning zouden ook schepen op zee van en naar Hamburg CO2-emissies kunnen reduceren. Volgens het Hamburg Vessel Coordination Center (HVCC) kan een schip op het traject Rotterdam-Hamburg gemiddeld 66 ton CO2-emissie vermijden door met een snelheid van veertien in plaats van achttien knopen te varen. Nauwkeurige tijdplanning maakt het mogelijk de snelheid van het schip voor de Elbe en de aankomsttijd op de terminal in Hamburg optimaal te bepalen.

Hamburg volgend jaar al beter bereikbaar voor grote schepen | NT

Hamburg volgend jaar al beter bereikbaar voor grote schepen

Havens

De haven van Hamburg kan volgend jaar al de eerste vruchten plukken van de verdieping van de vaargeul in de Elbe. In de loop van het jaar kunnen grote op- en afvarende schepen elkaar voor het eerst ongehinderd passeren.

Dat meldt Hafen Hamburg Marketing (HHM) in een update van het verdiepingsprogramma, dat enkele maanden geleden na een jarenlange juridische strijd van start is gedaan. De ongeveer 120 kilometer lange vaargeul wordt daarbij toegankelijk gemaakt voor schepen met een diepgang tot 14,5 meter, ongeacht het tij. Dat is een meter meer dan nu, waardoor grote containerschepen ongeveer 1.300 teu aan beladen containers extra kunnen meenemen.

Verbreding vaargeul

Het ruim een half miljard euro kostende programma is in 2021 afgerond, maar sommige onderdelen zijn al eerder klaar. Dat geldt bijvoorbeeld voor de verbreding van de vaargeul ter hoogte van Wedel, vlak voor de Hamburgse stadsgrens. Die wordt daar over een lengte van zeven kilometer met twintig meter verbreed tot 385 meter.  Daarmee ontstaat een ‘passeerzone’ voor in- en uitvarende schepen met een gezamenlijke breedte van meer dan negentig meter.

Die moeten nu nog op elkaar wachten, waarmee de vaarweg van en naar Hamburg voor grote schepen in feite het karakter van eenrichtingsverkeer heeft. HMM verwacht dat het aantal Außergewöhnlich Große Fahrzeuge (AGF’s) dat de haven jaarlijks kan bereiken, verdubbelt tot 2.800. De promotie-organisatie denkt ook dat het project bijdraagt aan reducties van CO2-emissies omdat schepen minder met draaiende motoren hoeven te wachten.

Nautische planning

Dankzij de verbeterde toegankelijkheid en met een betere nautische planning zouden ook schepen op zee van en naar Hamburg CO2-emissies kunnen reduceren. Volgens het Hamburg Vessel Coordination Center (HVCC) kan een schip op het traject Rotterdam-Hamburg gemiddeld 66 ton CO2-emissie vermijden door met een snelheid van veertien in plaats van achttien knopen te varen. Nauwkeurige tijdplanning maakt het mogelijk de snelheid van het schip voor de Elbe en de aankomsttijd op de terminal in Hamburg optimaal te bepalen.