Overslag haven Rotterdam laat voorzichtig herstel zien

Kwartaalcijfers

De overslag in de Rotterdamse haven is in het derde kwartaal weer opgeveerd. Tot en met het derde kwartaal bedroeg de overslag 322,3 miljoen ton. Dat is weliswaar nog altijd 8,8% minder dan dezelfde periode vorig jaar. Maar in het eerste halfjaar bedroeg de daling nog 9,1%.

Het volume van goederenoverslag in de haven van Rotterdam bedroeg 103,4 miljoen ton in het derde kwartaal.  De daling betrof vooral de overslag van ruwe olie, ijzererts, kolen en minerale olieproducten. Groei was er in het segment agribulk. Ook de containeroverslag liet in het derde kwartaal herstel zien. Tot en met het derde kwartaal daalde het volume containers met 2,1% in tonnen en 4,7% in teu. Drie maanden geleden was er nog sprake van 7% krimp in teu’s.

De daling in containers werd veroorzaakt doordat de vraag naar goederen in Europa harder is gedaald dan in China. Tot nu toe is in dit jaar de import vanuit Azië gedaald en is de export naar Azië juist gestegen. ‘Vooral door meer export van vlees, chemische producten en hout en een verbeterde concurrentiepositie van Rotterdam op transhipment vanuit Scandinavië en Baltic naar China. Hierdoor hoeven er minder lege containers terug dan in het verleden toen er meer import was uit Azië en minder export naar Azië. Gezien het aantal diensten dat was uitgevallen en de ernst van de Covid-19 crisis, was de daling van de overslag van containers uiteindelijk zeer gering’, meldt het Havenbedrijf Rotterdam in een toelichting op de cijfers.

Totale overslagvolume

In vergelijking met het tweede kwartaal 2020 vertoonden veel segmenten daarentegen duidelijk stijgende volumes. Vooral de segmenten agribulk, ijzererts & schroot, biomassa en roll on/roll off veerden aan het eind van het derde kwartaal sterk terug naar pre-Covid volumes. Ook werden in het derde kwartaal duidelijk meer containers overgeslagen dan in het tweede kwartaal.

Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam laat weten ‘optimistisch te zijn over de wederopleving van internationale handelsstromen en over de veerkracht van de economie, waarbij het tempo van herstel uiteraard afhankelijk is van de verdere ontwikkelingen rondom Covid-19’. Om zo snel mogelijk uit het economische dal te geraken en tegelijk de haven te verduurzamen, stelt het Havenbedrijf voor om een aantal investeringsprojecten te versnellen.

Droog massagoed liet ten opzichte van de eerste drie kwartalen vorig jaar een daling zien van 18,6%. Binnen dit segment steeg de overslag van biomassa door meer gebruik in Nederlandse elektriciteitscentrales. Omdat er meer elektriciteit werd geproduceerd met zon, wind en gas, daalde de overslag van energiekolen. Dalende staalproductie, vooral in Duitsland, veroorzaakte een daling in de overslag van ijzererts en cokeskolen. Agribulk groeide als gevolg van meer import.

Nat massagoed

De daling bij Nat massagoed (-10,4%) in de eerste negen maanden van 2020 werd vooral veroorzaakt door minder gebruik van ruwe olie in de raffinaderijen die via Rotterdam hun ruwe olie transporteren. De zeer lage raffinagemarges van de laatste maanden waren daar vooral debet aan. Deze lage raffinagemarges werden veroorzaakt door de zeer lage prijzen voor de geraffineerde producten, vooral voor benzine en kerosine, waar in de afgelopen maanden nauwelijks nog vraag naar was in Europa door Covid-19. Dit zorgde op zijn beurt weer voor een daling van de overslag van olieproducten omdat er minder handel was en producten in opslagtanks bleven liggen.

LNG liet de laatste maanden minder import zien door de hoge voorraden aan gas in Europa. Binnen Overig nat steeg de overslag van biobrandstoffen door de sterke positie die Rotterdam heeft in deze markt. De overslag van chemie daalde licht door minder aanvoer van basisgrondstoffen.

Roll on/roll off was gedurende de eerste drie kwartalen een van de hardst getroffen goederensoorten door minder transport van personen en lading van en naar het Verenigd Koninkrijk. Na een zeer zwak tweede kwartaal trad in een sterk herstel op in het derde kwartaal. Dit kwam mede omdat er in het derde kwartaal al voorraden werden aangelegd met het oog op het aflopen van de Brexit overgangstermijn op 31 december 2020.

‘Doorvoerhaven Rotterdam heeft het grootste aantal aansluitingen met andere havens, zo blijkt uit een recent rapport van de Verenigde Naties. Grote vooruitgang is inmiddels geboekt met de aanleg van de Container Exchange Route die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 operationeel kan worden getest met voertuigen’, meldt het HbR verder nog.

Overslag haven Rotterdam laat voorzichtig herstel zien | NT

Overslag haven Rotterdam laat voorzichtig herstel zien

Kwartaalcijfers

De overslag in de Rotterdamse haven is in het derde kwartaal weer opgeveerd. Tot en met het derde kwartaal bedroeg de overslag 322,3 miljoen ton. Dat is weliswaar nog altijd 8,8% minder dan dezelfde periode vorig jaar. Maar in het eerste halfjaar bedroeg de daling nog 9,1%.

Het volume van goederenoverslag in de haven van Rotterdam bedroeg 103,4 miljoen ton in het derde kwartaal.  De daling betrof vooral de overslag van ruwe olie, ijzererts, kolen en minerale olieproducten. Groei was er in het segment agribulk. Ook de containeroverslag liet in het derde kwartaal herstel zien. Tot en met het derde kwartaal daalde het volume containers met 2,1% in tonnen en 4,7% in teu. Drie maanden geleden was er nog sprake van 7% krimp in teu’s.

De daling in containers werd veroorzaakt doordat de vraag naar goederen in Europa harder is gedaald dan in China. Tot nu toe is in dit jaar de import vanuit Azië gedaald en is de export naar Azië juist gestegen. ‘Vooral door meer export van vlees, chemische producten en hout en een verbeterde concurrentiepositie van Rotterdam op transhipment vanuit Scandinavië en Baltic naar China. Hierdoor hoeven er minder lege containers terug dan in het verleden toen er meer import was uit Azië en minder export naar Azië. Gezien het aantal diensten dat was uitgevallen en de ernst van de Covid-19 crisis, was de daling van de overslag van containers uiteindelijk zeer gering’, meldt het Havenbedrijf Rotterdam in een toelichting op de cijfers.

Totale overslagvolume

In vergelijking met het tweede kwartaal 2020 vertoonden veel segmenten daarentegen duidelijk stijgende volumes. Vooral de segmenten agribulk, ijzererts & schroot, biomassa en roll on/roll off veerden aan het eind van het derde kwartaal sterk terug naar pre-Covid volumes. Ook werden in het derde kwartaal duidelijk meer containers overgeslagen dan in het tweede kwartaal.

Allard Castelein, CEO van Havenbedrijf Rotterdam laat weten ‘optimistisch te zijn over de wederopleving van internationale handelsstromen en over de veerkracht van de economie, waarbij het tempo van herstel uiteraard afhankelijk is van de verdere ontwikkelingen rondom Covid-19’. Om zo snel mogelijk uit het economische dal te geraken en tegelijk de haven te verduurzamen, stelt het Havenbedrijf voor om een aantal investeringsprojecten te versnellen.

Droog massagoed liet ten opzichte van de eerste drie kwartalen vorig jaar een daling zien van 18,6%. Binnen dit segment steeg de overslag van biomassa door meer gebruik in Nederlandse elektriciteitscentrales. Omdat er meer elektriciteit werd geproduceerd met zon, wind en gas, daalde de overslag van energiekolen. Dalende staalproductie, vooral in Duitsland, veroorzaakte een daling in de overslag van ijzererts en cokeskolen. Agribulk groeide als gevolg van meer import.

Nat massagoed

De daling bij Nat massagoed (-10,4%) in de eerste negen maanden van 2020 werd vooral veroorzaakt door minder gebruik van ruwe olie in de raffinaderijen die via Rotterdam hun ruwe olie transporteren. De zeer lage raffinagemarges van de laatste maanden waren daar vooral debet aan. Deze lage raffinagemarges werden veroorzaakt door de zeer lage prijzen voor de geraffineerde producten, vooral voor benzine en kerosine, waar in de afgelopen maanden nauwelijks nog vraag naar was in Europa door Covid-19. Dit zorgde op zijn beurt weer voor een daling van de overslag van olieproducten omdat er minder handel was en producten in opslagtanks bleven liggen.

LNG liet de laatste maanden minder import zien door de hoge voorraden aan gas in Europa. Binnen Overig nat steeg de overslag van biobrandstoffen door de sterke positie die Rotterdam heeft in deze markt. De overslag van chemie daalde licht door minder aanvoer van basisgrondstoffen.

Roll on/roll off was gedurende de eerste drie kwartalen een van de hardst getroffen goederensoorten door minder transport van personen en lading van en naar het Verenigd Koninkrijk. Na een zeer zwak tweede kwartaal trad in een sterk herstel op in het derde kwartaal. Dit kwam mede omdat er in het derde kwartaal al voorraden werden aangelegd met het oog op het aflopen van de Brexit overgangstermijn op 31 december 2020.

‘Doorvoerhaven Rotterdam heeft het grootste aantal aansluitingen met andere havens, zo blijkt uit een recent rapport van de Verenigde Naties. Grote vooruitgang is inmiddels geboekt met de aanleg van de Container Exchange Route die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 operationeel kan worden getest met voertuigen’, meldt het HbR verder nog.