Van de grote bedrijven heeft energieconcern Shell al aangegeven enthousiast te zijn. Als mogelijke gebruiker van de waterstofleiding is het bedrijf in gesprek over de randvoorwaarden en specificaties. Shell heeft ook plannen in ontwikkeling om op de Tweede Maasvlakte een elektrolyser te bouwen waarmee waterstof wordt geproduceerd. Ook met andere partijen worden verkennende gesprekken gevoerd.

Waterstofhub

De aanleg van de waterstofleiding is volgens de initiatiefnemers een belangrijke stap in de realisatie van Rotterdam als Europese waterstofhub. De pijpleiding zou moeten worden aangelegd tussen de Maasvlakte en Pernis. In de toekomst sluit de pijpleiding dan aan op het landelijke waterstofnetwerk dat Gasunie realiseert en komt er een verbinding naar Chemelot in Limburg, Noordrijn-Westfalen in Duitsland en andere Europese regio’s.

Waterstof is voor het Havenbedrijf en Gasunie, beiden lid van de Waterstof Coalitie, van groot belang voor het behalen van de klimaatdoelen en het versterken van de Nederlandse economie. Daarnaast speelt volgens de initiatiefnemers waterstof een belangrijke rol bij de energiezekerheid.

Uitwerken plannen

In het komende half jaar werkt een team van het Havenbedrijf Rotterdam en Gasunie onder andere aan de uitwerking van de plannen, klantcontracten, techniek en vergunningen. In de tweede helft van dit jaar nemen de partijen het definitieve besluit over de uitvoering van het HyTransPort.RTM-project. Bedrijven die mee willen doen kunnen zich tot en met 9 april melden bij de initiatiefnemers. Ook wordt met overheden gesproken over een bijdrage.