Dat staat in het rapport ‘Ondermijning langs zijpaden – Een verkennend onderzoek naar de aard, omvang en aanpak van ondermijnende criminaliteit in relatie tot kleine havens en luchthavens, railtransport en binnenvaart in Noord-Brabant en Zeeland’. De Nationale Politie en Tilburg University analyseerden geregistreerde feiten in de zeehavens van Moerdijk en Zeeland Seaports (Vlissingen en Terneuzen), in de binnenvaart- en jachthavens, op de kleine luchthavens en op spoorterminals.

Toezicht

Dergelijke locaties zijn voor criminelen aantrekkelijk door de vaak afgelegen ligging, de anonimiteit en de wisselende niveaus van toezicht en beveiliging. ‘Informatie waarover uiteenlopende partijen beschikken kan niet altijd tijdig worden uitgewisseld, waardoor instanties te laat komen om verdachte goederen of personen te kunnen controleren’, zeggen de onderzoekers. Genoemde activiteiten op en via deze locaties komen nu vaak slechts bij toeval aan het licht, concluderen zij.

Er zijn volgens de onderzoekers wel veel partijen die een rol (kunnen) spelen bij het toezicht en de handhaving op deze locaties. De informatie-uitwisseling en integrale aanpak wordt ook wel gestimuleerd, maar de praktijk blijkt weerbarstig. Ook moeten economische belangen worden meegewogen. ‘De verantwoordelijke instanties zullen daarom het toezicht, de handhaving en de beveiliging op deze locaties verder op orde moeten brengen’, zo luidt de conclusie.