Met name in de horeca stijgt het ziekteverzuim, merkt NN. In die sector lag het aantal nieuwe ziekmeldingen in het derde kwartaal van dit jaar 12 procent hoger dat in dezelfde periode vorig jaar. Ook in de gezondheidssector bleef het verzuim dit jaar hoog, ver boven het landelijk gemiddelde.

Het is voor het eerst in twintig jaar dat de grens van 5 procent wordt overtroffen. Zo werd in 2002 de Wet verbetering poortwachter ingevoerd waardoor werkgevers verantwoordelijk werden voor de re-integratie van zieke werknemers. Als gevolg daarvan nam het ziekteverzuim af, vertelt Igno Schings, directeur collectieve inkomensverzekeringen bij NN. “Nu, twintig jaar later, roepen wij werkgevers op om opnieuw meer aandacht aan de werknemer te besteden om ziekteverzuim te voorkomen en zo de dreigende burn-outgolf te reduceren.”

Ongeveer de helft van de werkgevers geeft al aan dat werknemers langdurig verzuimen vanwege mentale klachten die te maken hebben met hun werk. Een ongeveer even zo grote groep geeft tegelijkertijd aan dat zij zich zorgen maken over hun bedrijf als gevolg van personeelstekorten. Door de krappe arbeidsmarkt neemt de werkdruk onder werknemers toe. Onder meer daarom verwacht NN dat het psychisch verzuim verder zal toenemen.

Het is volgens de verzekeraar daarom belangrijk dat werkgevers het gesprek aangaan met hun personeel. Zo blijken er grote verschillen te zijn tussen de ervaringen van werkgevers en werknemers. Vier op de tien werknemers geeft bijvoorbeeld aan dat de werkgever zich niet verantwoordelijk voelt voor hun mentale gezondheid, tegen negen op de tien werkgevers.

NN berekende eerder al dat ziekteverzuim de Nederlandse economie vorig jaar ruim 18 miljard euro kostte. Dat kwam onder meer door corona, waardoor mensen vaker en langer verzuimden. Ook toen riep de verzekeraar werkgevers op na te denken over manieren om te zorgen dat werknemers minder werkstress ervaren.