Het gaat onder meer om vakbond CNV, klimaatorganisatie Urgenda, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), netbeheerder Stedin, werkgeversorganisatie VNO-NCW, Natuur & Milieu en de Unie van Waterschappen.

De val van het vierde kabinet van Rutte betekent dat onderwerpen kunnen stilvallen, zeggen de partijen achter de oproep. Maar daardoor dreigen we de klimaatdoelen niet te behalen. ‘Er is grote maatschappelijke en politieke steun voor duidelijk en stabiel klimaatbeleid. Daarom roepen wij u op om ervoor te zorgen dat er geen vertraging ontstaat, juist nu de versnelling is ingezet. We moeten door!’

De oproep komt op de vooravond van het debat in de Tweede Kamer over de val van het kabinet. Andere ondertekenaars zijn het Nationaal Klimaatplatform, netbeheerders Alliander, Tennet en Enexis, Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), de koepel van woningcorporaties Aedes, de Gasunie, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de voorzitters van de vijf uitvoeringstafels Klimaatakkoord, belangenorganisatie Energie Samen, ondernemersorganisatie MKB-Nederland, de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie, Natuurmonumenten en Greenpeace.